Hvordan overdrages underfordringer?

Når I overdrager en underfordring til inddrivelse i DMI, er der forhold vedrørende den automatiske retskraftvurdering, som I skal være særligt opmærksomme på.

En underfordring er et afledt krav, der relaterer sig til en hovedfordring. En underfordring skal derfor som udgangspunkt være relateret til den hovedfordring, som den er beregnet af.

En underfordring på ”rente og lignende ydelse” bortfalder ved den relaterede hovedfordrings forældelse - i modsætning til en hovedfordring, der ikke holder op med at eksistere, fordi et andet krav forælder.

 • Underfordringens indhold

  Grafisk illustration af at en underfordring kun må indeholde "rente og lignende ydelse"

  En underfordring må kun indeholde fordringer, der er omfattet af begrebet ”rente og lignende ydelse”.

  Underfordringer skal holdes adskilt fra hovedfordringer ved overdragelse til DMI, og de må derfor ikke blive lagt sammen i en underfordringstype.

  Jeres opkrævningssystem skal derfor også være indrettet på en sådan måde, at der ikke systemmæssigt er risiko for, at der bliver overdraget underfordringer til DMI, der indeholder andet end ”rente og lignende ydelse”.

  DMI kan ikke håndtere en underfordring, der indeholder andet end ”rente og lignende ydelse”, blandt andet på baggrund af følgende:

  • Den automatiske retskraftvurdering
   En af forudsætningerne i den automatiske retskraftvurdering er, at en underfordring kun må indeholde ”rente og lignende ydelse”. Hvis en underfordring indeholder andet end ”rente og lignende ydelse”, kan den automatiske retskraftvurdering ikke kontrollere, om underfordringen er retskraftig, blandt andet på grund af accessorisk forældelse.
   Accessorisk forældelse indebærer, at krav på ”rente og lignende ydelse” bortfalder ved forældelse af den hovedfordring, som ”renten og lignende ydelse” knytter sig til. Dette gælder også selvom fordringen på ”rente og lignende ydelse” ikke selvstændigt ville være forældet på dette tidspunkt.

  • Administration af dækningsrækkefølgen
   Renter, herunder opkrævningsrente, dækkes forud for hovedkravet. Hvis en underfordring indeholder andet end ”rente og lignende ydelse” kan der opstå en situation, hvor dækningsrækkefølgen ikke kan administreres korrekt.

  • Beregning af inddrivelsesrente
   En eller flere hovedfordringer må ikke blive lagt sammen med ”rente og lignende ydelse” i en underfordringstype, fordi der som udgangspunkt beregnes inddrivelsesrente fra den 1. i måneden efter modtagelse af fordringen i DMI.
   Der bliver ikke beregnet inddrivelsesrente af en anden rente, idet inddrivelsesrenten er en simpel rente.

   Hvis en eller flere hovedfordringer fx er lagt sammen med en opkrævningsrente i dennes underfordringstype, bliver der ikke beregnet inddrivelsesrente, selvom dette for hovedfordringerne er forudsat i gældsinddrivelsesloven.

  • Stamdata – inddrivelsesskridt og beskrivelse
   I de tilfælde, hvor en eller flere hovedfordringer er lagt sammen med
   ”rente og lignende ydelse” i en underfordringstype, vil de registrerede
   stamdata ikke være retvisende for hovedfordringerne.
   Dermed kan der opstå en situation, hvor inddrivelsesskridt bliver foretaget på baggrund af forkerte stamdata.

   Endeligt kan der opstå en situation, hvor vi ikke kan beskrive fordringen korrekt over for skyldner.
 • Underfordringens tilhørsforhold

  Grafisk illustration af, at underfordringer skal overdages relateret til den hovedfordring, den er beregnet af

  En underfordring på ”rente og lignende ydelse” skal overdrages relateret til den hovedfordring, den er beregnet af.

  Der er to måder, hvorpå en underfordring på ”rente og lignende ydelse” ikke relateres til den hovedfordring, den er beregnet af:

  • Underfordringen er overdraget til inddrivelse uden en relation til en hovedfordring.

  • Underfordringen er overdraget til inddrivelse med en forkert relation til en hovedfordring.


  I skal derfor være opmærksomme på, at I relaterer underfordringer til den korrekte hovedfordring, når I overdrager dem til DMI.

  Jeres opkrævningssystem skal også være indrettet på en sådan måde, at der ikke systemmæssigt er risiko for, at der bliver overdraget underfordringer på ”rente og lignende ydelse” uden eller med forkert relation til en hovedfordring.

  DMI kan ikke håndtere en underfordring, der er overdraget til inddrivelse uden eller med forkert relation til en hovedfordring, blandt andet på grund af følgende:

  • Den automatiske retskraftvurdering
   En af forudsætningerne i den automatiske retskraftvurdering er, at underfordringer på ”rente og lignende ydelse” skal overdrages relateret til den hovedfordring, som den er beregnet af. Hvis en underfordring er overdraget til inddrivelse i DMI uden eller med forkert relation til en hovedfordring, kan den automatiske retskraftvurdering
   ikke konstatere, om fordringen er retskraftig, blandet andet på grund af accessorisk forældelse.

  • Beskrivelse af fordringen
   Hvis underfordringer er overdraget til inddrivelse i DMI uden eller med en forkert relation til en hovedfordring, kan der opstå en situation, hvor vi ikke kan beskrive underfordringerne korrekt over for skyldner, da fordringen på ”rente og lignede ydelse” ikke vil være relateret eller vil være relateret til en hovedfordring, som den ikke er beregnet af.
 • Unikke underfordringer

  Grafisk illustration af, at to eller flere underfordringer ikke må blive slået sammen og overdraget til inddrivelse som én underfordring

  To eller flere underfordringer, der er omfattet af begrebet ”rente og lignende ydelse”, må ikke blive slået sammen og overdraget til inddrivelse i DMI som én underfordring.

  I må dermed ikke samle flere underfordringer og registrere disse med ét samlet beløb til inddrivelse i DMI, uanset om to eller flere af fordringerne fx er beregnet af samme hovedfordring.

  DMI kan som udgangspunkt ikke håndtere sammenlagte underfordringer, blandt andet på baggrund af følgende:

  • Den automatiske retskraftvurdering
   En af forudsætningerne i den automatiske retskraftvurdering er, at to eller flere underfordringer ikke må blive lagt sammen og overdrages til inddrivelse som én underfordring. Hvis det er tilfældet, kan den automatiske retskraftvurdering ikke kontrollere, om hele den sammenlagte fordring er retskraftig.

  • Beregning af inddrivelsesrente
   Gældsstyrelsen beregner ikke inddrivelsesrente af fordringer på opkrævningsrente, da inddrivelsesrenten er en simpel rente. Vi beregner derimod inddrivelsesrente af gebyrfordringer. I de tilfælde, hvor renter og gebyrer er lagt sammen og overdraget til inddrivelse som én underfordring, opstår der en situation, hvor vi ikke beregner inddrivelsesrente af gebyrdelen, selvom der er adgang hertil.

  • Administration af dækningsrækkefølgen
   Rentebeløb fra en tidligere periode dækkes forud for rentebeløb for en senere periode. I de tilfælde, hvor flere rentefordringer er lagt sammen, kan der dermed opstå udfordringer med at administrere dækningsrækkefølgen korrekt.

  • Beskrivelse af fordringen
   Hvis to eller flere underfordringer er samlet til én fordring, kan det medføre, at I registrerer forkerte stamdata, da hver enkelt fordring som udgangspunkt har forskellige stamdata. I de tilfælde, hvor en underfordring reelt er udtryk for flere underfordringer, kan der dermed opstå en situation, hvor skyldner ikke kan identificere de enkelte krav.