Overdragelse af fordringer til DMI

Her finder I vejledning til, hvordan I registrerer data og overdrager fordringer korrekt til DMI.

Vejledningen herunder gennemgår de forskellige krav, som vi stiller til jeres overdragelse samt til fordringernes stamdata. 

Kravene i vejledningen understøtter, at jeres fordringer skal kunne bestå enten en automatisk eller en manuel retskraftvurdering, så fordringerne hurtigst muligt kan dækkes eller indgå i inddrivelsesskridt. En retskraftvurdering sikrer, at en fordring ikke er forældet, så vi lovligt kan inddrive gælden på jeres vegne.

Overordnet er der fire kategorier i vejledningen, som I skal være opmærksomme på, når I overdrager fordringer til DMI:

Vejledningen er særlig anvendelig som et konkret redskab til de sagsbehandlere hos jer, der i det daglige har ansvaret for at overdrage fordringer til inddrivelse i DMI.

Hvis I på baggrund af vejledningen, er i tvivl om, hvorvidt eller hvordan I overdrager fordringer korrekt til DMI, skal I kontakte fordringshaversupporten i Gældsstyrelsen.

Hvor skal fordringer til DMI overdrages?

Den gamle fordringshaverportal til DMI er lukket, og I vil snart blive onboardet til det nye inddrivelsessystem PSRM. Vi opfordrer derfor til, at I, som er tidligere portalbrugere i DMI, venter med at indsende fordringer, da jeres snarlige onboardingforløb fungerer bedst, hvis I har egentlige restancer at tage udgangspunkt i. Derfor kan I med fordel vente med at overdrage jeres fordringer, indtil onboardingen er gennemført.

Hvis I har fordringer, der forælder inden for 6 måneder, kan I dog skriftligt anmode om at overdrage disse til DMI via vores fordringshaversupport. I jeres henvendelse, skal I oplyse jeres aftalenummer eller jeres såkaldte fordringshaverid og CVR-nummer. Herefter udarbejder vi et standardiseret skema, hvor I kan indtaste jeres fordringer. Vi sender skemaet direkte til jer, sammen med en vejledning til, hvordan skemaet skal udfyldes.

Systembrugere er ikke omfattet af denne mulighed, og I skal derfor fortsætte med jeres eksisterende overdragelse via jeres system.