Overdragelse af fordringer

Vi vil gerne hjælpe fordringshavere med at håndtere en korrekt indsendelse af fordringer til vores inddrivelsessystem DMI. Derfor har vi lavet et skræddersyet vejledningsmateriale, som viser, hvad fordringshavere skal være opmærksom på i den forbindelse.

Materialet består af en lang række vejledningsark, som er opbygget over samme skabelon og hjælper fordringshavere til at undgå de hyppigst forekomne fejltyper.

Vejledningsmaterialet vil være særligt anvendeligt til de sagsbehandlere, som i det daglige har ansvaret for at overdrage fordringer til inddrivelse i DMI.