Overdragelse af fordringer til DMI

Her finder I vejledning til, hvordan I registrerer data og overdrager fordringer korrekt til DMI.

Vejledningen herunder gennemgår de forskellige krav, som vi stiller til jeres overdragelse samt til fordringernes stamdata. 

Kravene i vejledningen understøtter, at jeres fordringer skal kunne bestå enten en automatisk eller en manuel retskraftvurdering, så fordringerne hurtigst muligt kan dækkes eller indgå i inddrivelsesskridt. En retskraftvurdering sikrer, at en fordring ikke er forældet, så vi lovligt kan inddrive gælden på jeres vegne.

Overordnet er der fire kategorier i vejledningen, som I skal være opmærksomme på, når I overdrager fordringer til DMI:

Vejledningen er særlig anvendelig som et konkret redskab til de sagsbehandlere hos jer, der i det daglige har ansvaret for at overdrage fordringer til inddrivelse i DMI.

Hvis I på baggrund af vejledningen, er i tvivl om, hvorvidt eller hvordan I overdrager fordringer korrekt til DMI, skal I kontakte fordringshaversupporten i Gældsstyrelsen.

Hvor skal fordringer til DMI overdrages?

Den gamle fordringshaverportal til DMI er lukket. Derfor skal I, som er portalbrugere i DMI, skriftligt henvende jer til fordringshaversupporten på fordringshaver@gaeldst.dk, når I ønsker at overdrage fordringer til DMI. Dette gælder, indtil I bliver tilkoblet og onboardet i det nye inddrivelsessystem PSRM.

I jeres henvendelse til fordringshaversupporten, skal I oplyse jeres aftalenummer eller jeres såkaldte fordringshaverid og CVR-nummer. Herefter udarbejder vi et standardiseret skema, hvor I kan indtaste jeres fordringer. Vi sender skemaet direkte til jer, sammen med en vejledning til, hvordan skemaet skal udfyldes.

Hvis I er portalbrugere, som er ved at blive onboardet til PSRM, kan I med fordel vente med at overdrage jeres fordringer, indtil onboardingen er gennemført.

Systembrugere er ikke omfattet af denne mulighed, og I skal derfor fortsætte med jeres eksisterende overdragelse via jeres system.