Kvitteringer til fordringshavere

Kvitteringer er tekniske kvitteringer til fordringshavere, som benytter system-til-systemløsning.

Når fordringshaver har sendt en ny fordring til inddrivelse hos Gældsstyrelsen, tilbagekaldt eller reguleret en fordring, returnerer DMI en kvittering med information om status på fordringen (MODTAGET, AFVIST, SAGSBEHANDL eller UDFOERT).

Kvitteringen vil indeholde et tildelt fordringsid samt eventuelle oplysninger om tilføjede hæftelsesforhold, AKR-nummer m.v.