Dækningsrækkefølge

Hvis en skyldner har flere restancer, gælder de overordnede regler for dækningsrækkefølgen ved inddrivelse af fordringer. Dækningsrækkefølgen er opdelt i nedenstående kategorier, og fordringer vil blive dækket sådan, at kategori 1 dækkes først, herefter dækkes kategori 2, 3 og til sidst kategori 4.

  1. Bøder
  2. Privatretlige underholdsbidrag
  3. Forskudsvis udlagte underholdsbidrag
  4. Andre fordringer


Inden for hver kategori dækkes fordringer i den rækkefølge, de er modtaget til inddrivelse hos Gældsstyrelsen. Krav på renter dækkes dog forud for hovedstolen. Ovenstående dækningsrækkefølge kan fraviges, hvis Gældsstyrelsen giver tilladelse hertil, eller hvis der for eksempel sker en øremærket indbetaling på et indbetalingskort.

For fordringer af samme type, som er overdraget til inddrivelse før den 1. september 2013, lægges modtagelsesdatoen i inddrivelsessystemet til grund, når de registrerede fordringer indgår i dækningsrækkefølgen.