Vejledning til fordringshaver

Vejledning til fordringshaver beskriver procedurer og retningslinjer for, hvordan fordringshaver kan overdrage, tilbagekalde og regulere fordringer i det gamle inddrivelsessystem.

I venstremenuen kan du vælge vejledning til fordringshavere om:

  • Overdragelse af fordringer
  • Tilbagekaldelse og regulering af fordringer
  • Afskrivning af fordringer
  • Underretningsmeddelelser
  • Kvitteringer til fordringshavere