Driftsinformation

Her kan I finde information samt driftsstatus for de to inddrivelsessystemer DMI og PSRM.

 • Se hvornår vi opdaterer inddrivelsessystemerne

  Vi afvikler så vidt muligt alle planlagte systemopdateringer om aftenen for at forstyrre driften mindst muligt.

  Systemopdatering Dato
  PSRM / Servicevindue 7. juli 2022
  PSRM / Servicevindue 27. juli 2022
  PSRM / Servicevindue 16. august 2022
  PSRM / Servicevindue 24. august 2022
  PSRM / Servicevindue 9. september 2022
  PSRM / Servicevindue 14. september 2022
  PSRM / Servicevindue 26. oktober 2022
  PSRM / Konverteringsbølge 10.-14. november 2022
  PSRM / Servicevindue 29. november 2022
  PSRM / Release 6.9 7. december 2022

  Der tages forbehold for ændringer i listen over kommende opdateringer. I kan holde jer løbende opdateret om aktuelle driftsmeddelelser på siden driftsstatus.

  I har også mulighed for at tilmelde jer vores abonnementsservice, så driftsmeddelelser bliver leveret direkte i jeres mailindbakke, så snart de offentliggøres.  

 • Se hvad begreberne i driftsmeddelelserne betyder
  Hvad er et servicevindue? - Er et planlagt tidsrum, hvor vi vedligeholder og retter mindre fejl i det pågældende system. 

  - Et operations servicevindue, hvor vi vedligeholder PSRMs software og sikkerhed. 

  Servicevinduet kan give driftsforstyrrelser i det planlagte tidsrum.
  Hvad er en release? En release er en opdatering af systemet. Her bliver nye funktioner implementeret. Releases giver ofte driftsforstyrrelser i det planlagte tidsrum.
  Hvad er et hotfix-vindue? Et hotfix-vindue sker i forbindelse med kritiske fejl, som ikke kan vente på at blive rettet i det næste planlagte servicevindue.
  Hvad er et konverteringsvindue? Et konverteringsvindue er et tidsrum, hvor et udsnit af udvalgte fordringer i DMI bliver flyttet over i PSRM. Konverteringsvinduet giver ofte driftsforstyrrelser i det planlagte tidsrum.
  Hvad er et batch job? Et batch job er en samling af en række opgaver. Det kan fx være flere fejlrettelser, som bliver rettet på én gang i systemet.
  Hvad er NyMF? NyMF står for "Ny Modtag Fordring", og er indgangsfilteret i det nye inddrivelsessystem PSRM. NyMF har et datafilter, som sikrer, at fordringer har korrekt data registreret i forhold til de gældende stamdata krav for den enkelte fordring.
  Hvad er MiniMF? MiniMF er indgangsfilteret til det gamle inddrivelsessystem DMI. 
  Hvad er Fordringshaverportalen? Fordringshaverportalen er jeres  indgang til PSRM. Her skal I besvare høringssager og hente relevante underretninger. Som portalbrugere er det desuden her, I indberetter og regulerer indsendte fordringer.

   

 • Se hvordan inddrivelsessystemerne modtager fordringer efter onboarding

  Grafisk illustration af systemerne efter onboarding til PSRM

  Klik på illustrationen for at se fuld størrelse.

  Efter jeres onboarding til PSRM, foregår der nu en paralleldrift mellem det gamle inddrivelsessystem DMI og det nye inddrivelsessystem PSRM, som illustreret ovenfor.

  Den væsentligste forskel på de to inddrivelsessystemer er, at PSRM kontrollerer datafejl før modtagelsen af fordringer, hvorimod DMI ikke kontrollerer for eventuelle datafejl.
  Det er komponenten NyMF, der sørger for denne kontrol af data i PSRM. NyMF står for "Ny Modtag Fordring", og fungerer hovedsageligt som et indgangsfilter. 

  Indgangen til PSRM og NyMF’s funktionalitet er dog forskellig, alt efter om I er tilkoblet som en system- eller portalbruger.

  Systembruger i PSRM

  Er I tilkoblet som systembruger til PSRM, vil jeres indgang være via jeres debitorsystem. Debitorsystemet sender jeres fordringer og korrektioner videre til NyMF, hvorefter NyMF sørger for følgende:

  • Sikrer korrekt stamdata
   Datafilteret i NyMF sikrer, at det kun er fordringer med stamdata af høj kvalitet, der kommer til inddrivelse i PSRM. Det vil sige, at fordringer skal leve op til de opsatte krav for den enkelte fordringstype. Hvis stamdata ikke opfylder kravene, bliver fordringen enten afvist eller sendt i høring. 

  • Fordeler fordringer mellem DMI og PSRM
   NyMF afgør om fordringen skal sendes til PSRM eller DMI ud fra den fordringstype, der er valgt på fordringen. Hvis fordringstypen endnu ikke er kendt i PSRM, så sendes fordringen til inddrivelse i DMI. Hvis fordringstypen er tilsluttet PSRM, så sendes fordringen til inddrivelse i PSRM. 

  • Holder styr på fordrings-ID'er
   Alle fordringer, der sendes til inddrivelse, får et unikt fordrings-ID. NyMF holder styr på, hvilke fordrings-ID'er, der ligger henholdsvis i PSRM og DMI. Når I registrerer korrektioner såsom op- og/eller nedskrivning samt tilbagekald, så sørger NyMF for, at korrektionen sker på det rette fordrings-ID - uanset om fordringen ligger i PSRM eller DMI.

  Portalbruger i PSRM

  Er I tilkoblet PSRM som portalbruger, vil jeres indgang være Fordringshaverportalen. Jeres vej ind i PSRM er markeret med den gule pil i illustrationen ovenfor.

  I Fordringshaverportalen kan I både indsende og korrigere fordringer i PSRM, og her tjekker NyMF, at stamdata på jeres fordringer er korrekt. Hvis stamdata ikke opfylder kravene, bliver fordringen enten afvist eller sendt i høring.

  Hvis I har fordringer, som relaterer sig til fordringstyper, som endnu ikke er tilgængelige i PSRM, kan I ikke indsende disse via Fordringshaverportalen.

  Vi anbefaler, at I venter med at indberette disse, indtil fordringstypen er klar i PSRM. Kan I ikke vente, skal I kontakte vores fordringshaversupport. Ligeså skal eventuelle korrektioner på fordringer i DMI også ske gennem vores fordringshaversupport.