Særligt for kommunalt ejede forsynings-virksomheder

Gældsinddrivelsesloven er ændret pr. 1. januar 2020, så kommunalt ejede forsyningsvirksomheder har mulighed for at fravælge offentlig inddrivelse.

Betingelser for fravalg af offentlig inddrivelse

Hvis en kommunalt ejet forsyningsvirksomhed ønsker at fravælge offentlig inddrivelse, skal forsyningsvirksomheden meddele dette til restanceinddrivelsesmyndigheden senest den 1. juli 2020. Det er ikke muligt at fravælge offentlig inddrivelse på et senere tidspunkt.

For kommunalt ejede forsyningsvirksomheder, der først opnår retsevne efter den 1. januar 2020, skal valget meddeles senest 6 måneder efter, at forsyningsvirksomheden har opnået retsevne.

Valget omfatter kun nye fordringer

Valget omfatter samtlige af den kommunalt ejede forsyningsvirksomheds fordringer på nær de fordringer, som allerede er eller har været overdraget til restanceinddrivelsesmyndigheden. Fordringer, som en kommunalt ejet forsyningsvirksomhed allerede har overdraget til restanceinddrivelsesmyndigheden, omfattes således ikke af valget, og kan derfor kun inddrives af restanceinddrivelsesmyndigheden efter reglerne i gældsinddrivelsesloven. Det samme gælder fordringer, der knytter sig til disse fordringer.

Beløbsmæssige justeringer af fordringer, som allerede er eller har været overdraget til inddrivelse hos restanceinddrivelsesmyndigheden – såkaldte opskrivningsfordringer omfattes ikke af valget, og kan derfor kun inddrives af restanceinddrivelsesmyndigheden efter reglerne i gældsinddrivelsesloven. Renter og gebyrer, der knytter sig til fordringer, der allerede er eller har været overdraget til restanceinddrivelsesmyndigheden er heller ikke omfattet af valget.

Renter og gebyrer, der knytter sig til fordringer, der allerede er eller har været overdraget til restanceinddrivelsesmyndigheden, skal således fortsat overdrages til restanceinddrivelsesmyndigheden.

Offentlig inddrivelse kan tilvælges efter 3 år

En kommunalt ejet forsyningsvirksomhed, der har valgt privat inddrivelse kan, når der er gået 3 år eller mere efter, at restanceinddrivelsesmyndigheden har modtaget meddelelsen om valg af privat inddrivelse vælge, at denne vil vende tilbage til offentlig inddrivelse hos restanceinddrivelsesmyndigheden.

Valget skal ske ved at sende en ny skriftlig meddelelse til restanceinddrivelsesmyndigheden. Dette valg bliver endeligt og forsyningsvirksomheden kan ikke senere vælge at vende tilbage til privat inddrivelse. Valget omfatter de fordringer, der har seneste rettidige betalingsdato på dagen for restanceinddrivelsesmyndighedens modtagelse af den nye meddelelse eller senere, og som ikke vedrører fordringer, der har været omfattet af valget om privat inddrivelse. Dette gælder også for renter, gebyrer og opskrivninger af disse fordringer, der har været omfattet af valget om privat inddrivelse.

Renter og gebyrer samt opskrivninger, der knytter sig til fordringer, der skal forblive under privat inddrivelse, jf. ovenfor, skal fortsat inddrives ved privat inddrivelse. Dette gælder uanset, at disse renter, gebyrer og opskrivninger skal betales senest på dagen for forsyningsselskabets nye meddelelse eller senere.

Forsyningsvirksomheder som fortsat ønsker offentlig inddrivelse

Kommunalt ejede forsyningsvirksomheder, der ikke giver meddelelse om, at de fravælger offentlig inddrivelse, forbliver under offentlig inddrivelse hos restanceinddrivelsesmyndigheden. Disse forsyningsvirksomheder skal derfor ikke foretage sig noget.

Kommunalt ejede forsyningsvirksomheder, der er forblevet hos restanceinddrivelsesmyndigheden, kan ikke efter den 20. juli 2020 vælge privat inddrivelse af deres fordringer.

Hvad betyder valget af privat inddrivelse?

Når privat inddrivelse er valgt, betyder det, at fordringerne ikke kan inddrives efter reglerne i gældsinddrivelsesloven.

Det betyder bl.a. at der ikke kan ske modregning i beløb, der udbetales fra det offentlige. Dette gælder også for fordringer, der stadig er i opkrævningsfasen. Er der indberettet fordringer til restanceinddrivelsesmyndighedens fordringsregister, der er omfattet af valget af privat inddrivelse, skal forsyningsvirksomheden annullere indberetningen af disse fordringer.

Fordringer, der har udpantningsret efter bilag 1 til gældsinddrivelsesloven, beholder denne udpantningsret. Det betyder, at disse fordringer har et eksekutionsgrundlag, som kan danne grundlag for et udlæg, der foretages af fogedretten.

En kommunalt ejet forsyningsvirksomhed vil fortsat på skyldnerens anmodning kunne tillade afdragsvis betaling eller henstand med betaling af fordringer der inddrives privat.

Rentelovens bestemmelser om omvæltning af inddrivelsesomkostninger og pålæg af rykker- og inddrivelsesgebyrer, finder anvendelse for fordringer, der inddrives privat.


Reglerne for, at kommunalt ejede virksomheder har mulighed for at fravælge offentlig inddrivelse. Det står i gældsinddrivelsesloven (nr. 1574 af 27. december 2019). Du finder gældsinddrivelsesloven på skat.dk/skattelove. Ændringsloven finder du på retsinfo.dk ved at søge på årstal og nummer. ​​​​​​​