Samarbejde

Gældsstyrelsen er det offentliges restanceinddrivelsesmyndighed (RIM). Gældsstyrelsen inddriver gældsposter, der er sendt til inddrivelse fra offentlige fordringshavere og rettighedshavere.

Gældsstyrelsen har standset den automatiserede inddrivelse, fordi der har været fejl i inddrivelsessystemet EFI i perioden fra 2013 til 2015. Siden suspenderingen af inddrivelsesskridt i EFI, er gældsposterne blevet opbevaret i og oversendt til it-systemet DMI (DebitorMotorInddrivelse). For at sikre at Gældsstyrelsen fortsat kan inddrive gæld, er DMI blevet tilpasset til fortrinsvis at understøtte automatiseret modregning i fx overskydende skatter og udlæg i fx fast ejendom. Gældsstyrelsen inddriver også gæld ved manuel sagsbehandling.

Gældsstyrelsen gennemgår alle gældsposter

Som et led i genopretningen af en effektiv inddrivelse sender Gældsstyrelsen rykkere med en saldoopgørelse over inddrivelsesparat gæld og ikke inddrivelsesparat gæld. Den inddrivelsesparate gæld er klar til inddrivelse, mens der kan være mistanke om forældelse eller fejl ved den ikke inddrivelsesparate gæld. Gældsstyrelsen er forpligtet til at undersøge al gæld, inden den lovligt kan dækkes. Vi kan ikke oplyse, hvor lang sagsbehandlingstiden er for vurderingen af ikke inddrivelsesparate gæld. Det afhænger af karakteren af de fejl, den enkelte gældspost skal undersøges for.

Tilslutning til nyt inddrivelsessystem PSRM

Fra 2018 har Gældsstyrelsen taget et nyt inddrivelsessystem PRSM (Public Sector Revenue Management) i brug, og vi flytter løbende gældsposter fra DMI til det nye inddrivelsessystem PSRM. Det nye inddrivelsessystem PSRM understøtter effektive inddrivelsesskridt som lønindeholdelse, modregning og udlæg. Eksisterende fordringshavere vil blive kontaktet af Gældsstyrelsen om et tilslutningsforløb til det nye inddrivelsessystem PSRM.