Gyldig fra / Gyldig til

Oprettelse af AKR-skyldnere i PSRM

Kære fordringshaver

Det er nu muligt at få oprettet AKR-numre til skyldnere i PSRM. Et AKR-nummer kan blive tildelt til både personer og virksomheder, som ikke har et dansk CPR- eller CVR-nummer.

For at I kan få oprettet et AKR-nummer på en skyldner, skal I som minimum have følgende oplysninger på skyldner:

 • Navn (personens navn eller virksomhedens navn)
 • Adresse
 • Postnummer (hvis landenavn er Danmark eller Grønland)
 • By
 • Landekode
 • Landenavn

Herudover skal I som minimum have ét af følgende identifikationsnumre:

 • Pasnummer
 • Kørekortnummer
 • Tax Identification Number/TIN-nummer (skatteydernummer/skatteregistreringsnummer i det land, skyldner bor i)
 • Social security nummer
 • CRS-nummer (finansielle oplysninger til brug for udveksling med andre lande i henhold til skattekontrolloven.
 • Udenlandsk virksomhedsnummer
 • EAN-nummer/GLN-nummer (faktureringsnummer/unik elektronisk postadresse med henblik på fakturering)

Det er nødvendigt, at I er i besiddelse af ovenstående obligatoriske oplysninger, fordi vi hverken kan eller må inddrive gæld hos skyldnere, uden sikkerhed for en unik identifikation.

I har selv ansvaret for at indhente ovenstående oplysninger.

Sådan søger I om at få oprettet en eller flere AKR-skyldnere i PSRM

I skal bruge formularen herunder, når I ønsker at få oprettet en eller flere AKR-skyldnere i PSRM. I kan downloade formularen og udfylde den elektronisk. Herefter skal I sende den udfyldte formular til fordringshaver@gaeldst.dk.

Vi opretter skyldnerne i PSRM, og returnerer formularen til jer med de tildelte AKR-numre.