Rente tidligere påløbet under inddrivelse (REINDGI)

I skal benytte fordringstypen REINDGI, når I ønsker at genindsende tidligere inddrivelsesrenter fra PSRM.

Det vil sige fordringer, hvor I enten har tilbagekaldt en rentebærende fordring inklusive renter, eller hvor Gældsstyrelsen har tilbagesendt en rentebærende fordring inklusive renter - og I efterfølgende vil genindsende samme fordring inklusive renter til inddrivelse.

Materialet for den nedenstående relaterede rentefordring indeholder følgende:

  • Beskrivelse og afgrænsning af den relaterede fordringstype
  • Beskrivelse af, hvordan I udfylder stamdatafelterne i Fordringshaverportalen
  • Betydningen af filterreglerne for den pågældende fordringstype