Forretningsområder og fordringstyper

Nedenfor finder I en liste over jeres forretningsområder med tilhørende fordringstyper, som I kan benytte, når I oversender fordringer til inddrivelse i PSRM.

Da behovet for de forskellige forretningsområder er forskelligt fra forsyningsselskab til forsyningsselskab, er det ikke sikkert, at I er tilsluttet til alle nedenstående forretningsområder.

Hvert forretningsområde har en fordringstypeoversigt samt en samlet bilagspakke tilknyttet. En tilhørende ændringslog fremgår, hvis området har fået foretaget ændringer.

Materialernes formål er at kontrollere fordringernes retskraftighed og at fastlægge korrekt praksis ensartet per fordringstype i henhold til de generelle krav i PSRM.

Tilgængelige forretningsområder og fordringstyper