Op- og nedskrivning samt tilbagekaldelse af fordringer

I har til enhver tid mulighed for at op- og nedskrive samt tilbagekalde jeres allerede indsendte fordringer.

Før I foretager korrektioner, skal I altid huske at afstemme saldoen på jeres fordring, således at der ikke opstår uoverensstemmelser i saldoen. Det kan fx ske i forbindelse med en indbetaling fra skyldner, som er overført direkte til jer.

På de nedenstående sider, finder I vejledning til, hvilke årsagskoder, I skal benytte ved regulering af saldo samt tilbagekald af indsendte fordringer.