Fordringer i høring

Når en fordring kommer i høring, betyder det, at stamdata på fordringen afviger i forhold til de opsatte regler i indgangsfilteret.

Høringsfordringerne bliver derfor placeret i en venteposition under fanen "Fordringer i høring" i Fordringshaverportalen. Her får fordringen status "Afventer fordringshaver", hvorefter I har 14 dage til at tjekke op på fordringens stamdata samt besvare høringsfordringen i Fordringshaverportalen.

I besvarer høringsfordringen med enten at begrunde og godkende stamdata, eller fortryde indsendelsen af fordringen, hvis stamdata er fejlbehæftet.

Bemærk, at når en fordring ligger i høring, er den ikke modtaget til inddrivelse i PSRM, og det er derfor jeres forældelsesregler, der gælder, indtil høringsfordringens stamdata er godkendt.

Sådan godkender eller fortryder I en høringsfordring

  • Godkend høringsfordring

    I forbindelse med høringsfordringer, anbefaler vi, at I tjekker op på jeres aftalegrundlag samt den specifikke fordringstypes materiale. Hvis I herefter vurderer, at fordringens stamdata er korrekt, skal I begrunde hvorfor. 

    Når I har godkendt høringsfordringen, vil denne få status "Afventer RIM". Herefter bliver høringsfordringen behandlet manuelt af en sagsbehandler i Gældsstyrelsen med udgangspunkt i jeres indsendte begrundelse. Sagsbehandleren tager stilling til, om fordringen kan godkendes, afvises eller om indgangsfilteret kræver en tilpasning.

    I kan se jeres aftalegrundlag samt stamdatakrav for jeres tilgængelige fordringstyper på siden Individuelle aftaler.

  • Fortryd høringsfordring

    Hvis I vurderer, at høringsfordringens stamdata indeholder fejl og mangler, skal I fortryde indsendelsen samt begrunde hvorfor. Når I har fortrudt indsendelsen, kan I indsende fordringen med de korrekte stamdata på ny.

Se også vores guides til, hvordan I besvarer høringsfordringer i Fordringshaverportalen på siden Guides til Fordringshaverportalen.