Afstemning af indsendte fordringer

Vi indkalder jer løbende til afstemning af jeres fordringsmasse i PSRM for at kvalitetssikre samt understøtte en korrekt inddrivelsesproces.

I afstemningsøvelsen beder vi jer om at undersøge og bekræfte, hvorvidt jeres beholdning af indsendte fordringer i PSRM stemmer overens med beløbet i jeres eget system.

Bemærk at denne afstemning ikke erstatter jeres normale kontroller og afstemning af jeres krav til inddrivelse.

Når I er indkaldt til afstemning

Generelt om afstemningsøvelsen

 • Afstemningsmetode

  Afstemninger i Fordringshaverportalen omfatter kun inddrivelsesgrundlaget, der er sammensat af følgende fire hændelser:

  Fordring modtaget til inddrivelse (inddrivelseshovedstolen)
  - Tilbagekald
  - Nedskrivning
  + Opskrivning 
  = Inddrivelsesgrundlag

  De fire hændelser er beskrevet i nedenstående skema:

  Hændelse: Beskrivelse:
  Tilgang (ny fordring modtaget til inddrivelse) Jeres oversendte saldi, som er registreret i PSRM eller ved konvertering af fordring.
  Tilbagekald Tilbagekaldte beløb på fordringen.
  Opskrivning Opskrevne beløb på fordringen.
  Nedskrivning Nedskrevne beløb på fordringen.
 • Årsager til differencer i inddrivelsesgrundlaget

  Nedenstående årsager kan give anledning til differencer i jeres inddrivelsesgrundlag:

  • Transaktionen er kun bogført i PSRM
  • Transaktionen er bogført med forskellige værdier i PSRM og fordringshavers regnskab
  • Transaktionen er kun bogført i fordringshavers regnskab
  • Transaktionen er registreret i fordringshavers regnskab den inden månedsskifte, men registreret i PSRM efter månedsskifte
  • Transaktionen er registreret i fordringshavers regnskab efter månedsskifte, men registreret i PSRM før månedsskifte
 • Saldoopløsning af differencer

  Har I en difference mellem inddrivelsesgrundlaget i PSRM og beløbet i jeres eget system, skal denne difference saldoopløses.

  Ved en saldoopløsning skal afstemningsdifferencen på totalniveau nedbrydes på transaktionsniveau. Det betyder, at de transaktioner, der giver anledning til differencen, skal identificeres.

  Saldoopløsningen af differencen kan med fordel ske med udgangspunkt i portalens summer for de enkelte hændelser. Herved kan I konstatere, om differencen kan henføres til nye indmeldte fordringer, tilbagekaldte fordringer eller op- og nedskrivninger.

  Den del af den samlede difference, der kan saldoopløses, skal I registrere i under fanen Afstemning i portalen.

  Bemærk at I skal rette eventuelle fejlregistreringer i PSRM, så der ikke inddrives på et forkert grundlag.