Modregning

Har en borger eller virksomhed penge til gode hos det offentlige, fx hvis en borger skal have skat tilbage, kan vi modregne beløbet. Vi bruger pengene til at betale af på borgerens eller virksomhedens gæld. Er der et beløb tilbage efter modregning, bliver pengene udbetalt til borgeren eller virksomheden.

Vi modregner i rækkefølgen:

 1. Gæld, som opkræves af den fordringshaver, som borgeren eller virksomheden har penge til gode hos.
 2. Gæld, som er til inddrivelse hos Gældsstyrelsen.
 3. Gæld under opkrævning, som er registreret hos Gældsstyrelsen.

Nogle udbetalinger modregnes automatisk

Langt de fleste modregninger sker automatisk. Hvis vi ikke kan modregne en udbetaling fra en fordringshaver automatisk, vil vi enten udbetale beløbet eller modregne det manuelt.

Vi kan ikke modregne alle typer af udbetalinger, da vi bruger to inddrivelsessystemer til modregning. Nogle typer af offentlige udbetalinger modregnes automatisk i DMI-systemet, men ikke i PSRM-systemet. Det skyldes, at løsningen til modregning i PSRM er ved at blive udviklet.

Hvilke udbetalingstyper modregnes automatisk?

Offentlig myndighed som udbetaler beløb til gode Type af udbetaling, som vi kan modregne i DMI Type af udbetaling, som vi kan modregne i PSRM

Skattestyrelsen

 • Overskydende skat
 • Overskydende arbejdsmarkedsbidrag
 • Kreditsaldo på skattekontoen
  (fx udbetaling af negativ moms og virksomheds indbetaling til skattekontoen)
 • Tilbagebetalinger og udbetalinger af for meget indbetalt i personskatter
 • Omkostningsgodtgørelse
 • Overskydende skat
 • Tilbagebetalinger og udbetalinger af for meget indbetalt i personskatter

Gældsstyrelsen

Kreditsaldo

 

Skattestyrelsen eller Gældsstyrelsen

Rentegodtgørelse

 

Skatteforvaltningen

Tilbagebetaling af brændstofafgifter, vægtafgifter (fx grønne afgifter)

 

Landbrugsstyrelsen

Landbrugsstøtte

 

Udbetaling Danmark

Børne- og ungeydelse

Børne- og ungeydelse

Listen opdateres hvert kvartal. Senest opdateret den 1. april 2022

I kan læse mere om reglerne i Den juridiske vejledning, afsnit A.D.13 Modregning, som I finder på skat.dk/juridiskvejledning.