Gældsstyrelsens rolle og ansvar

Vores kerneopgave er en korrekt og effektiv inddrivelse, hvor vi sikrer et højt inddrivelsesprovenu.

Dertil er der blandt andet via lovgivning opstillet krav til, hvordan vi inddriver jeres fordringer korrekt og effektivt. 

På siderne nedenfor kan I læse om nogle af de krav og værktøjer, vi benytter os af i forbindelse med inddrivelse af jeres fordringer: