GAELDST STRAND.jpg

Fordringshaver

Gældsstyrelsen har ansvaret for at inddrive den gæld, som borgere og virksomheder har til det offentlige. Gældsstyrelsen modtager gældsposter, som er sendt til inddrivelse fra fordringshavere og rettighedshavere.

Samarbejde med Gældsstyrelsen

Læs om Gældsstyrelsens opgave og fordringshavers rolle og ansvar

Vejledning til fordringshaver

Her finder du Gældsstyrelsens vejledninger til fordringshaver

Kontakt

Kontakt Gældsstyrelsen eller Fordringshaverservice- og Rådgivning (ICI)