Sådan betaler du virksomhedens gæld

Ønsker du at betale virksomhedens gæld, skal du ringe til os på 70 15 73 04.

Så får du de informationer, som du skal bruge for at kunne betale.

Betaling fra udlandet

Betaling fra udlandet kan ske ved at benytte bankoverførsel til:

  • SWIFT-kode: DABADKKK
  • IBAN- kode: DK6102164069170749
  • Kontoindehaver: Skatteforvaltningen, Brændgårdvej 10, 7400 Herning

Husk at oplyse, hvem der indbetaler (CPR-nummer/CVR-nummer), og hvilken gæld betalingen vedrører.

Hvilken gæld bliver betalt først?

Når du betaler af på gæld, er der en fast rækkefølge for, hvilken gældstype pengene først skal gå til:

  1. Bøder
  2. Privatretlige underholdsbidrag
  3. Forskudsvist udlagte underholdsbidrag
  4. Anden gæld i den rækkefølge, gælden er sendt til inddrivelse, med den ældste gæld først. Renter betales før hovedstol.

Renter

Du skal være opmærksom på, at der løber renter på gælden. Læs mere på siden Renter.

Hvis du er uenig i gældens eksistens eller størrelse

Hvis du er uenig i, at virksomheden skylder gælden, fx fordi den allerede er betalt helt eller delvist, eller har du andre bemærkninger til gældens eksistens eller størrelse, kan du ringe til os på 70157304 eller skrive til os. Se hvordan på vores kontaktside.

Har du allerede betalt gælden, så bedes du vedhæfte dokumentation for din betaling, fx i form af en udskrift fra banken.

Du kan læse mere om reglerne i Den juridiske vejledning, afsnit G.A Inddrivelse, som du finder på skat.dk/juridiskvejledning.