Sådan betaler du din virksomheds gæld

Ønsker du at betale din virksomheds gæld, så ring til os på telefon 70 15 73 04. Vi kan oplyse en betalingslinje direkte over telefonen eller i brev med Digital Post.

Betaling fra udlandet

Betaling fra udlandet kan ske ved at benytte bankoverførsel til:

  • SWIFT-kode: DABADKKK
  • IBAN- kode: DK6102164069170749.

Husk at oplyse, hvem der indbetaler (cpr-nummer/cvr-nummer), og hvilket krav betalingen vedrører.

Hvilken gæld bliver betalt først

Når du betaler af på din gæld, er der en fast rækkefølge for, hvordan gælden bliver betalt:

  1. Bøder.
  2. Privatretlige underholdsbidrag.
  3. Forskudsvist udlagte underholdsbidrag.
  4. Anden gæld i den rækkefølge, gælden er sendt til inddrivelse, med den ældste gæld først. Renter betales før hovedstol.

Renter og Fradrag

Læs mere om renter som løber på gælden, på siden Renter.

Hvis du er uenig i gældens eksistens eller størrelse

Hvis du er uenig i, at du skylder gælden, fx fordi du allerede har betalt gælden helt eller delvist, eller har du øvrige indsigelser til gældens eksistens eller størrelse, kan du ringe til os på 70157304 eller skrive til os. Se hvordan på vores kontaktside.

Har du allerede betalt gælden, så bedes du vedhæfte dokumentation for din betaling, fx i form af en udskrift fra banken.

Du kan læse mere om reglerne i Den juridiske vejledning, afsnit G.A Inddrivelse, som du finder på skat.dk/juridiskvejledning.