Når vi inddriver din virksomheds gæld

Din virksomheds gæld til en offentlig myndighed kan inddrives af os, når myndighedens betalingsfrist er overskredet, eller du/I ikke har reageret på de rykkere, myndigheden har sendt. Det er den offentlige myndighed, som virksomheden skylder penge, der skriftligt skal give dig/jer besked om, at vi skal inddrive denne gæld.

Vi kan godt inddrive virksomhedens gæld, uden du/I har modtaget rykkere eller har fået skriftligt besked om, at gælden er sendt til os.

 • Du/I får ikke altid besked, når vi skal inddrive gælden

  Hvis det ikke er muligt at informere dig/jer skriftligt, kan den offentlige myndighed, vi inddriver virksomhedens gæld for, bede os om at inddrive gælden, uden du/I har fået skriftlig besked.

  Du/I får heller ikke besked, hvis den offentlige myndighed vurderer, at det kan betyde en væsentlig forringelse af muligheden for at få gælden betalt, hvis du/I får besked om, at gælden inddrives af Gældsstyrelsen.

 • Før vi inddriver gæld på vegne af det offentlige

  Når vi sætter gang i inddrivelsen af din virksomheds gæld, forventer vi, at den offentlige myndighed, som din virksomhed skylder penge, har givet dig/jer besked om dette. Det kan være i en separat henvendelse. Det kan også ske som et led i opkrævningsproceduren, fx på selve opkrævningen, på selve betalingsaftalen eller på sidste rykker.

  Fra den 1. juli 2020 kan vi inddrive gæld for offentlige myndigheder, uanset om du har modtaget rykkere først, og uanset om du/I har fået besked om, at vi inddriver gælden.

 • Mulig konsekvens af manglende rykkere og besked til dig/jer før 1. juli 2020

  Hvis vi før den 1. juli 2020 har modtaget gældsposter, som vi skal inddrive, men den offentlige myndighed, som virksomheden skylder penge, hverken sendte rykkere eller gav skriftlig besked om vores inddrivelse, kan det betyde:

  • at vi ikke måtte sætte gældsinddrivelsen i gang
  • at de renter, der løb på gælden, imens vi skulle inddrive den, ikke er lovlige
 • Gældstyper, som kan være sendt til inddrivelse før 1. juli 2020 uden forudgående rykkere eller skriftlig besked

  Vi ved ikke, om du/I har fået rykkere eller skriftlig besked fra den offentlige myndighed, virksomheden skylder penge. Der er dog mistanke om, at der ved nogle gældstyper, ikke er sendt rykkere eller givet skriftlig besked. Det drejer sig om disse gældstyper:

  Personskatter ved manglende adresse eller returpost

  Gæld vedrørende personskatter (restskat, B-skat, arbejdsmarkedsbidrag (»restbidrag«) og renter af disse) kan være blevet sendt til inddrivelse uden besked, hvis:

  • du ikke var tilsluttet eller var fritaget for tilslutning til Digital Post, og du ikke var registreret med en adresse
  • den skriftlige besked om, at gælden er sendt til inddrivelse, er kommet retur fra en registreret adresse (»returpost«).

  Skattestyrelsen har fra og med september 2018 sikret, at gæld ikke bliver sendt til inddrivelse i disse situationer.

  Gæld på Skattekontoen med mere end fire hæftere

  For gæld på Skattekontoen har det ikke været muligt at sende automatisk besked til mere end fire skyldnere om, at Gældsstyrelsen vil inddrive gælden. Dette har været et problem, når flere end fire personer (fysiske eller juridiske) er registreret som hæftere for gælden på Skattekontoen. Gældsposter kan nemlig alligevel være sendt til inddrivelse hos alle registrerede personer, selvom kun fire tilfældige personer har fået besked om inddrivelse.
  Skattestyrelsen har sikret, at der ikke fremover sendes gældsposter til inddrivelse fra Skattekontoen uden at alle, der skylder penge, har fået besked om det.

  Grøn ejerafgift og vægtafgift, der er sendt til inddrivelse i 2015

  Gæld vedrørende grøn ejerafgift og vægtafgift kan være sendt til inddrivelse i 2015 uden besked til dig eller din virksomhed og uden gennemført rykkerprocedure. Skattestyrelsen har fundet et mindre antal gældsposter, der ikke ser ud til at have været en del af den sædvanlige rykkerprocedure i opkrævningen.

  Gæld til politiet ved manglende adresse eller returpost

  Gæld til politiet, herunder gæld vedrørende fx bøder, konfiskationsbeløb og sagsomkostninger, kan være blevet sendt til inddrivelse uden besked til dig eller din virksomhed. Det kan være sket, hvis du ikke var tilsluttet eller var fritaget for tilslutning til Digital Post, samtidig med at du ikke var registreret med en adresse, eller hvis den skriftlige besked om, at gælden er sendt til inddrivelse, er kommet retur fra en registreret adresse (»returpost«).

  Kontrolafgifter ved manglende adresse

  Trafikselskaber udsender normalt rykkere, inden en ubetalt kontrolafgift sendes til inddrivelse. Hvis trafikselskabet ikke havde din adresse, kan kontrolafgiften i nogle tilfælde være sendt til inddrivelse, uden at der er sendt rykkere ud.

  Hvis du eller din virksomhed skylder penge og ikke har et dansk CPR- eller CVR-nummer

  Har du eller din virksomhed gæld, som vi skal inddrive, men har du eller din virksomhed ikke et dansk CPR- eller CVR-nummer, er det muligt, at der ikke er registreret tilstrækkelig information om din eller din virksomheds adresse eller anden information. Det betyder, at det ikke har været muligt med sikkerhed at identificere dig eller din virksomhed. I sådan et tilfælde er der mistanke om, at der ikke altid er sendt rykkere afsted eller givet besked om, at vi skal inddrive gælden.

 • Hvis du/I har indvendinger, fordi du/I ikke har modtaget rykkere eller skriftlig besked

  Du/I kan sende dine/jeres indvendinger mod vores gældsinddrivelse, hvis det drejer sig om gæld, som vi før den 1. juli 2020 fik besked om at inddrive, og du/I ikke modtog rykkere forinden eller fik besked om, at gælden ville blive inddrevet af Gældsstyrelsen.

  Når vi modtager dine/jeres indvendinger, vil Gældsstyrelsen kontakte den offentlige myndighed, som virksomheden skylder penge. Vi vurderer, om det kan dokumenteres, at der er blevet udsendt rykkere og givet besked om, at vi inddriver virksomhedens gæld. Ud fra dine/jeres indvendinger og de konkrete forhold i sagen, tager vi stilling til, hvilken betydning det har for inddrivelsen af gælden.

  Tidsfrist den 1. januar 2021

  Dine/jeres indvendinger skal være modtaget hos Gældsstyrelsen senest den 1. januar 2021. Fristen kan overskrides, hvis der er særlige omstændigheder.

  Gebyr på 500 kr.

  Når du/I indsender dine/jeres indvendinger, skal du/I betale et gebyr på 500 kr.

  Vi håndterer først sagen, når gebyret er betalt. Hvis gebyret ikke er betalt senest 10 dage efter, vi har modtaget dine/jeres indvendinger, bliver indvendingerne afvist. Vi betaler gebyret tilbage, hvis du/I får helt eller delvist ret, eller hvis dine/jeres indvendinger afvises.

  Du/I kan betale gebyret ved at foretage en bankoverførsel til:

  Reg.nr. 0216
  Kontonummer 4069 1975 07

  Husk i forbindelse med overførslen at skrive:

  • GEBYRIND og dit CPR-nr. uden bindestreg (hvis indvendingerne vedrører gæld, du hæfter for som person)
  • GEBYRIND og dit CVR-nr. (hvis indvendingerne vedrører gæld, som et selskab eller anden juridisk person hæfter for)

   

  Eksempel: GEBYRIND 0101011234 (hvis du bruger CPR-nr.) eller GEBYRIND12121212 (hvis du bruger CVR-nr.)

  Hvis overførslen foretages fra en konto i udlandet, skal du/I bruge følgende oplysninger:

  IBAN: DK51 0216 4069 1975 07
  BIC/SWIFT: DABADKKK

  Hvis du har spørgsmål, kan du ringe til os på 70 15 73 04. Du kan finde kontaktinformationer på vores kontaktside. 

Du kan læse mere om reglerne i Den juridiske vejledning, afsnit G.A. Inddrivelse, som du finder på skat.dk/juridiskvejledning.