Hvis der er fejl i din virksomheds gæld

Den automatiserede inddrivelse blev suspenderet i september 2015, fordi der i perioden 2013 – 2015 var fejl i inddrivelsessystemet (EFI).

Gældsstyrelsen undersøger nu, om der er sket fejl i vores inddrivelse af din eller din virksomheds gæld i perioden fra den 1. september 2013 til og med den 7. september 2015. Der er tale om fejl, hvor vi har inddrevet eller modtaget frivillige betalinger på gæld, som kan have været forældet, da inddrivelsen eller betalingen fandt sted.

Inden den 1. maj 2018 vil du have fået besked via Digital Post, hvis vi undersøger din eller din virksomheds gæld.

Har du modtaget en besked i Digital Post om, at vi undersøger fejl i vores inddrivelse af din gæld, skal du ikke foretage dig noget. Vi skriver til dig igen, når vi har undersøgt gælden, og du vil få mulighed for at komme med eventuelle bemærkninger, før vi træffer den endelig afgørelse. Gældsstyrelsen genoptager kun sager på eget initiativ, hvis det samlede beløb, der er inddrevet eller modtaget på gælden, er mindst 3.000 kr. 

Hvis du har betalt et beløb af på gælden efter, at den er forældet, får du beløbet med renter udbetalt til din NemKonto, medmindre du har anden gæld til det offentlige. Hvis du har anden gæld, kan vi bruge beløbet helt eller delvist til at betale af på gælden (modregning). Du vil få et brev, hvis vi modregner.

Du kan læse mere om, hvordan Gældsstyrelsen genoptager sager, der kan have været udsat for uretmæssig inddrivelse i dette styresignal fra Skatteministeriet: SKM2018.163.SKAT. Du finder det på skat.dk/afgørelser.