Forstå virksomhedsgældens datooplysninger

Når en offentlig myndighed sender din gæld til inddrivelse hos Gældsstyrelsen, får vi en række oplysninger om gælden fx gældens beløb, periode, stiftelsesdato, forfaldsdato og sidste rettidige betalingsdato.

Vi bruger oplysningerne til at beskrive gælden i skriftlige meddelelser eller afgørelser om din gæld. Vi bruger også oplysningerne til at kontrollere om gældens sidste rettidige betalingsdato er indtrådt, før vi modregner gæld.

Der kan være forskel på gældens datooplysninger

Noget gæld kan være registreret med én eller flere datooplysninger, der ikke svarer til den betegnelse, der står i den skriftlige meddelelse eller afgørelse fra Gældsstyrelsen. Det drejer sig om datooplysningerne om gældens stiftelsesdato, periode, forfaldsdag og sidste rettidige betalingsdag.

Hvis du har modtaget en skriftlig meddelelse eller en afgørelse om et inddrivelsesskridt fra Gældsstyrelsen, er der derfor mulighed for, at datooplysningerne i den vedlagte opgørelse over din gæld ikke i alle tilfælde er udtryk for den dato, som teksten i oversigten umiddelbart viser.

Oversigt over gældens registrerede datooplysninger, når de har en anden betegnelse i Gældsstyrelsens breve

Vi har lavet en oversigt over de gældstyper vi inddriver, hvor vi har kendskab til at én eller flere registrerede datooplysninger afviger fra den betegnelse, som datoerne har i vores skriftlige meddelelser og afgørelser. Du kan for hver af de enkelte typer af gæld se, hvad datoerne er udtryk for.

Oversigten indeholder også en beskrivelse af de tilfælde, hvor der er lavet en rettelse af datooplysningerne. Du kan for hver enkelt type gæld se, hvad datoerne er udtryk for.

I de tilfælde, hvor sidste rettidige betalingsdag ikke er retvisende, kan du også se, hvorfor vi har vurderet, at betingelsen om afviklingsmodenhed for modregning er opfyldt.

Se datooplysninger om gældstyperne

Du kan læse mere om reglerne for gæld til inddrivelse i Den juridiske vejledning, afsnit G.A. Inddrivelse, som du finder på skat.dk/juridiskvejledning.