Forstå din virksomheds gæld

Når en offentlig myndighed sender din gæld til inddrivelse hos Gældsstyrelsen, får vi en række oplysninger om gælden fx gældens beløb, periode, stiftelsesdato, forfaldsdato og sidste rettidige betalingsdato.

Vi bruger oplysningerne til at beskrive gælden i skriftlige meddelelser eller afgørelser om din gæld. Vi bruger også oplysningerne til at kontrollere om gældens sidste rettidige betalingsdato er indtrådt, før vi modregner gæld.

Nogle krav kan være registreret med én eller flere datooplysninger, der ikke svarer til den betegnelse, der står i den skriftlige meddelelse eller afgørelse fra Gældsstyrelsen. Det drejer sig om datooplysningerne om gældens stiftelsesdato, periode, forfaldsdag og sidste rettidige betalingsdag.

Hvis du har modtaget en skriftlig meddelelse eller en afgørelse om et inddrivelsesskridt fra Gældsstyrelsen, er der derfor mulighed for, at datooplysningerne i den vedlagte opgørelse over din gæld ikke i alle tilfælde er udtryk for den dato, som teksten i oversigten umiddelbart viser.

Nedenfor finder du en oversigt over de gældstyper, som Gældsstyrelsen inddriver, og hvor Gældsstyrelsen har kendskab til at én eller flere registrerede datooplysninger afviger fra den betegnelse, som datoerne har i Gældsstyrelsens skriftlige meddelelser og afgørelser. Du kan for hver af de enkelte typer af krav se, hvad datoerne er udtryk for.

I de tilfælde, hvor sidste rettidige betalingsdag ikke er retvisende, kan du også se, hvorfor Gældsstyrelsen har vurderet, at betingelsen om afviklingsmodenhed for modregning er opfyldt.

Gældstyper:

Du kan læse mere om reglerne for gæld til inddrivelse i Den juridiske vejledning, afsnit G.A. Inddrivelse, som du finder på skat.dk/juridiskvejledning.