Om gæld til inddrivelse

Betaler du ikke din gæld til det offentlige til tiden, er det vores opgave at inddrive gælden. Vi skal sikre, at borgere og virksomheder betaler deres gæld til det offentlige.

Vi har registreret, at der er gældsposter fra 2013-2015, hvor der er fejl i de registrerede oplysninger. Vi skal derfor vurdere gældsposterne yderligere, før de er klar til at blive inddrevet. Du kan på disse sider læse mere om Gældsstyrelsens arbejde med at vurdere gældsposterne, før de kan inddrives.

Du kan finde oplysninger om, hvilke typer af gæld, der kan have fejl, og hvorfor gælden kan inddrives alligevel, på siden Forstå din virksomheds gæld.

Fremgangsmåde ved inddrivelse af gæld

Se hvordan vi kan inddrive gælden på siden Når vi inddriver din virksomheds gæld

Hvis der er fejl i din gæld

Hvis din virksomheds gæld strækker sig over perioden 01.09.2013 - 07.09.2015 er der risiko for fejl.
I denne periode anvendte Gældsstyrelsen EFI inddrivelsessystemet, som desværre kunne resultere i unøjagtige beregninger.

Læs mere på siden Hvis der er fejl i din virksomheds gæld