Om gæld til inddrivelse

Betaler du ikke din virksomheds gæld til det offentlige til tiden, er det vores opgave at inddrive gælden.

Gæld til inddrivelse forælder ikke

Vær opmærksom på, at fra vi får til opgave at inddrive virksomhedens gæld, vil den ikke blive forældet. Gælden forælder ikke, fordi vi aktivt gør noget for at inddrive den. Gæld hos os kan kun være forældet, hvis det viser sig, at den ved en fejl allerede var forældet, da vi fik til opgave at inddrive den.

Læs mere om gæld til inddrivelse

Når vi inddriver din virksomheds gæld

Forstå virksomhedsgældens datooplysninger

Hvis der er fejl i din virksomheds gæld

Fremgangsmåde ved inddrivelse af gæld

Se hvordan vi kan inddrive gælden på siden Hvis du ikke betaler virksomhedens gæld.