Vi kan foretage udlæg

Hvis du ikke betaler din eller din virksomheds gæld, kan Gældsstyrelsen tilsige dig til en udlægsforretning, hvor pantefogeden kan foretage udlæg i dine eller virksomhedens aktiver og tilgodehavender, fx hus, bil, maskiner eller andet. Det betyder, at vi kan sælge dine ejendele på tvangsauktion og bruge beløbet til at betale af på gælden. Hvis vi sender dig en tilsigelse til en udlægsforretning, koster det 450 kr. i gebyr.

Retsafgiften ved en tilsigelse til udlægsforretning koster en grundafgift på 300 kr. Hvis du skylder mere end 3.000 kr., koster det dig yderligere 0,5 % af det overskydende beløb. Så hvis din gæld er på 150.000 kr., vil din retsafgift være 1.035 kr.

Udlægsforretningen kan foregå på pantefogedens kontor, din virksomhedsadresse eller på din bopæl. Der vil være en tillægsafgift på 400 kr., hvis udlægsforretningen foretages uden for pantefogedens kontor.

Hvis udlægsforretningen foregår på din virksomhedsadresse eller din bopæl, og du ikke er tilstede eller ikke har meldt lovligt forfald ved fx sygdom, kan pantefogeden benytte en låsesmed for at få adgang for at gennemføre udlægsforretningen. En eventuel udgift til låsesmed vil blive lagt til din gæld.

Hvis pantefogeden vurderer, at det er nødvendigt, at du er tilstede ved udlægsforretningen, og du efter en eller flere underretninger om tilsigelse til udlægsforretning stadig ikke møder op, kan pantefogeden anmode politiet om hjælp til at få dig fremstillet hos pantefogeden. Det betyder, at du kan blive tilbageholdt og bragt til pantefogeden af politiet.

Vær opmærksom på, at der bliver lagt renter til din gæld. Læs mere på siden Renter og fradrag.

Du kan læse mere om reglerne i Den juridiske vejledning, afsnit G.3.2.2.1 Udlæg, som du finder på skat.dk/juridiskvejledning.