Hvis du ikke betaler din virksomheds gæld

Hvis du ikke betaler din virksomheds gæld til en offentlig kreditor til tiden, bliver gælden sendt til inddrivelse hos Gældsstyrelsen. Gældsstyrelsen kan inddrive gælden på flere måder.

 • Vi kan rykke for gælden

  Hvis du ikke betaler din virksomheds gæld, kan Gældsstyrelsen sende et rykkerbrev til dig. Du får i brevet oplyst en betalingslinje, som du kan bruge til at betale din gæld helt eller delvist via dit pengeinstitut eller netbank. Du skal betale beløbet senest den dato, der er fastsat i rykkerbrevet. Hvis vi sender en rykker, koster det 140 kr. i gebyr.

 • Vi kan foretage udlæg

  Hvis du ikke betaler din eller din virksomheds gæld, kan Gældsstyrelsen tilsige dig til en udlægsforretning, hvor pantefogeden kan foretage udlæg i dine eller virksomhedens aktiver og tilgodehavender, fx hus, bil, maskiner eller andet. Det betyder, at vi kan sælge dine ejendele på tvangsauktion og bruge beløbet til at betale af på gælden. Hvis vi sender dig en tilsigelse til en udlægsforretning, koster det 450 kr. i gebyr.

  Retsafgiften ved en tilsigelse til udlægsforretning koster en grundafgift på 300 kr. Hvis du skylder mere end 3.000 kr., koster det dig yderligere 0,5 % af det overskydende beløb. Så hvis din gæld er på 150.000 kr., vil din retsafgift være 1.035 kr.

  Udlægsforretningen kan foregå på pantefogedens kontor, din virksomhedsadresse eller på din bopæl. Der vil være en tillægsafgift på 400 kr., hvis udlægsforretningen foretages uden for pantefogedens kontor.

  Hvis udlægsforretningen foregår på din virksomhedsadresse eller din bopæl, og du ikke er tilstede eller ikke har meldt lovligt forfald ved fx sygdom, kan pantefogeden benytte en låsesmed for at få adgang for at gennemføre udlægsforretningen. En eventuel udgift til låsesmed vil blive lagt til din gæld.

  Hvis pantefogeden vurderer, at det er nødvendigt, at du er tilstede ved udlægsforretningen, og du efter en eller flere underretninger om tilsigelse til udlægsforretning stadig ikke møder op, kan pantefogeden anmode politiet om hjælp til at få dig fremstillet hos pantefogeden. Det betyder, at du kan blive tilbageholdt og bragt til pantefogeden af politiet.

  Vær opmærksom på, at der bliver lagt renter til din gæld. Du kan få fradrag for renter.

  Læs mere under afsnittet Renter og Fradrag.

 • Vi kan stille krav om sikkerhed for din gæld

  Hvis din virksomhed skylder mere end 50.000 kr., og du fx skylder moms og A-skat, kan du modtage krav om, at du skal stille sikkerhed for din gæld fx en bankgaranti for betalingen. Hvis der ikke kan stilles sikkerhed for din gæld, kan du få afmeldt din virksomhed. Det betyder, at det fremover vil være ulovligt for dig at drive selvstændig virksomhed.

  Læs mere om, hvilken gæld din virksomhed kan kræves at stille sikkerhed for (Den juridiske vejledning).

 • Du kan miste din bevilling eller autorisation

  Hvis din virksomhed skylder mere end 100.000 kr., kan vi få kommunen eller Erhvervsstyrelsen til at tage fx din taxabevilling eller din autorisation som el-installatør.

 • Vi kan modregne

  Hvis du eller din virksomhed får penge til gode hos det offentlige, fx hvis du skal have skat eller moms tilbage, får du dem ikke altid udbetalt. Gældsstyrelsen kan modregne det beløb, du har til gode og bruge pengene til at betale af på din gæld.

 • Vi kan indgive konkursbegæring

  Hvis vi ikke har kunnet inddrive din gæld, kan vi varsle din virksomhed konkurs. Når du modtager et varsel om konkurs, vil du typisk have fem til ti dage til at betale hele gælden. Hvis gælden ikke betales, indgiver vi en konkursbegæring til Skifteretten.

  Læs mere om konkurs (Den juridiske vejledning).

 • Renter og fradrag


  Inddrivelsesrente

  Du betaler 8,05 procent i rente pr. år (2019), når du har gæld til det offentlige.

  Inddrivelsesrenten beregnes fra den 1. i måneden efter, at gælden er modtaget af Gældsstyrelsen. Renten tilskrives som en simpel dag-til-dag rente af hovedstol og skyldige omkostninger fx rykkergebyrer. Du betaler ikke rentes rente eller rente af retsafgifter og administrative omkostninger.

  Rentebeløbet tilfalder den, der har penge til gode som kompensation for den sene betaling. De gebyrer, der opkræves, når gælden inddrives fx tilfalder Gældsstyrelsen. Det samme gør renten af gebyrer.

  Hvor kan du se, hvor mange renter, der er tilskrevet?

  Som virksomhed kan du se renter i TastSelv Erhverv på skat.dk/Skattekontoen. Er du en enkeltmandsvirksomhed, kan du logge på med dit private NemID. Ellers skal du have en NemID medarbejdersignatur eller TastSelv-kode.

  Undtagelser

  Ved gæld hvor renten er aftalt mellem dig og kommunen (fx boligydelseslån), eller hvor renten er direkte nævnt i et lånedokument, skal du betale den aftalte rente i stedet for inddrivelsesrenten.

  Gæld uden renter

  Du betaler ikke renter på straffelovsbøder.

  Fradrag for inddrivelsesrenten

  Du har altid fradrag for inddrivelsesrenter i det indkomstår, hvor gælden er opstået. Det gælder også for renter, du ikke har betalt. Gældsstyrelsen indberetter automatisk dine renteudgifter til Skattestyrelsen det første indkomstår.

  I de efterfølgende indkomstår, har du kun fradrag for inddrivelsesrenter, som du har betalt. Du kan selv indberette renteudgifter i TastSelv Erhverv.

For supplerende juridisk information, se Den juridiske vejledning.