Vi kan inddrive din udenlandske gæld

Hvis du har gæld i et andet land, kan den udenlandske myndighed bede os om hjælp til at inddrive din gæld.

Den hjælp, vi kan yde den udenlandske myndighed, afhænger af, hvilken aftale Danmark har med det enkelte land. Hovedreglen er, at vi inddriver udenlandsk gæld efter samme regler, som vi inddriver tilsvarende dansk gæld.

Du vil altid få skriftlig besked fra os om, hvilken udenlandsk gæld vi vil inddrive.

Ofte stillede spørgsmål om gæld i udlandet

  • Hvilken slags gæld inddriver Gældsstyrelsen for andre lande?

    Den danske stat har lavet forskellige aftaler med forskellige lande om inddrivelse af gæld vedrørende eksempelvis skatter og afgifter, told og underholdsbidrag.

  • Hvorfor kan Gældsstyrelsen inddrive den gæld, som jeg har i et andet land?

    Det kan vi, fordi den danske stat har lavet aftaler med nogle lande om, at vi hjælper hinanden med at inddrive gæld på tværs af grænserne. Eksempler på aftaler er EU's inddrivelsesdirektiv, Nordisk Bistandsaftale og udvalgte dobbeltbeskatningsaftaler, som indeholder inddrivelsesbestemmelser.

    Aftalerne er med til at sikre, at gælden bliver betalt korrekt, selv om man flytter til udlandet eller bor i et andet land, end der hvor gælden opstår.

Du kan læse mere om reglerne i Den juridiske vejledning, afsnit G.A.3.6.3 Inddrivelse af udenlandske fordringer (gældsposter) i Danmark, som du finder på skat.dk/juridiskvejledning.