Rentesats for statsgaranterede studielån

Når Udbetaling Danmark administrerer lånet

Den årlige rentesats for statsgaranterede studielån er 0,25 procent i andet halvår af 2022. Renten bliver beregnet hvert halve år og har ligget samme sted siden 1. juli 2020.

Højere rente, når vi inddriver lånet

Betaler du ikke afdragene på lånet, kan Udbetaling Danmark sende lånet til inddrivelse gennem os. Når vi inddriver lånet, skal du betale inddrivelsesrente i stedet for.

Du kan læse mere om inddrivelsesrenten på siden Renter.

Hvad er et statsgaranteret studielån?

I perioden fra 1964 til juli 1993 kunne du optage statsgaranterede SU-lån (STB) i et pengeinstitut. Statsgaranterede studielån, der er indfriet i et pengeinstitut med et lån af statskassen, administreres af Udbetaling Danmark.

Oversigt over rentesatsen for statsgaranterede studielån siden 2020

Periode

Rentesats

1. juli 2022 - 31. december 2022

0,25 procent p.a.

1. januar 2022 - 30. juni 2022

0,25 procent p.a.

1. juli 2021 - 31. december 2021

0,25 procent p.a.

1. januar 2021 - 30. juni 2021

0,25 procent p.a.

1. juli 2020 – 31. december 2020

0,25 procent p.a.

1. januar 2020 - 30. juni 2020

0,00 procent p.a.

Rentesats, når studielånet administreres af Udbetaling Danmark.

Love og regler

Reglerne om forrentning af statsgaranterede studielån, der administreres af Udbetaling Danmark, står i studielånsloven (bekendtgørelse nr. 1240 af 22. oktober 2007). Reglerne for beregning af rentesatsen står i bekendtgørelse nr. 1362 af 9. december 2019. Begge dele finder du på retsinformation.dk