Rentesats for statsgaranterede studielån

Den årlige rentesats for statsgaranterede studielån er 0,25 procent i første halvår af 2022.

Rentesatsen gælder så længe dit studielån administreres af Udbetaling Danmark.

Betaler du ikke afdragene på studielånet, kan Udbetaling Danmark sende studielånet til inddrivelse gennem os. Når vi inddriver dit studielån, bliver det dyrere for dig. Så skal du nemlig betale inddrivelsesrente i stedet for.

Du kan læse mere om inddrivelsesrenten på siden Renter.

Hvad er et statsgaranteret studielån?

I perioden fra 1964 til juli 1993 kunne du optage statsgaranterede SU-lån (STB) i et pengeinstitut. Statsgaranterede studielån, der er indfriet i et pengeinstitut med et lån af statskassen, administreres af Udbetaling Danmark.

Oversigt over rentesatsen for statsgaranterede studielån

Periode

Rentesats

1. januar 2022 - 30. juni 2022

0,25 procent p.a.

1. juli 2021 - 31. december 2021

0,25 procent p.a.

1. januar 2021 - 30. juni 2021

0,25 procent p.a.

1. juli 2020 – 31. december 2020

0,25 procent p.a.

1. januar 2020 - 30. juni 2020

0,00 procent p.a.

Rentesats, når studielånet administreres af Udbetaling Danmark.

Love og regler

Reglerne om forrentning af statsgaranterede studielån, der administreres af Udbetaling Danmark, står i studielånsloven (bekendtgørelse nr. 1240 af 22. oktober 2007). Reglerne for beregning af rentesatsen står i bekendtgørelse nr. 1362 af 9. december 2019. Begge dele finder du på retsinformation.dk