Rentesats for statsgaranterede studielån

Rentesatsen for statsgaranterede studielån er 0,25 procent p.a. i andet halvår af 2020.

Hvad er et statsgaranteret studielån?

I perioden fra 1964 til juli 1993 kunne du optage statsgaranterede SU-lån (STB) i et pengeinstitut. Statsgaranterede studielån, der er indfriet i et pengeinstitut med et lån af statskassen, administreres af Udbetaling Danmark.

Rentesatsen gælder så længe studielånet administreres af Udbetaling Danmark. Betaler du ikke afdragene på studielånet, kan Udbetaling Danmark sende studielånet til inddrivelse hos Gældsstyrelsen. Et studielån under inddrivelse hos Gældsstyrelsen forrentes med inddrivelsesrenten, som du kan læse om under Renter og fradrag.

Rentesatsen for statsgaranterede studielån

Periode

Rentesats

1. juli 2020 – 31. december 2020

0,25 procent p.a.

1. januar 2020 - 30. juni 2020

0,00 procent p.a.

Love og regler

Reglerne om forrentning af statsgaranterede studielån, der administreres af Udbetaling Danmark, står i studielånsloven (bekendtgørelse nr. 1240 af 22. oktober 2007).

Reglerne for beregning af rentesatsen står i bekendtgørelse nr. 1362 af 9. december 2019.