Rentesats for statsgaranterede studielån

Ingen renter på statsgaranterede studielån første halvår af 2020

Rentesatsen for statsgaranterede studielån er 0,00 procent p.a. i første halvår af 2020.

Hvad er et statsgaranteret studielån?

I perioden fra 1964 til juli 1993 kunne du optage statsgaranterede SU-lån (STB) i et pengeinstitut. Statsgaranterede studielån, der er indfriet i et pengeinstitut med et lån af statskassen, administreres af Udbetaling Danmark.

Rentesatsen gælder så længe studielånet administreres af Udbetaling Danmark. Betaler du ikke afdragene på studielånet, kan Udbetaling Danmark sende studielånet til inddrivelse hos Gældsstyrelsen. Et studielån under inddrivelse hos Gældsstyrelsen forrentes med inddrivelsesrenten.

Rentesatsen for statsgaranterede studielån

Periode

Rentesats

1. januar 2020 – 30. juni 2020

0,00 procent p.a.

Love og regler

Reglerne om forrentning af statsgaranterede studielån, der administreres af Udbetaling Danmark, kan læses i bekendtgørelse nr. 1240 af 22. oktober 2007.

Reglerne for beregning af rentesatsen kan læses i bekendtgørelse nr. 1362 af 9. december 2019.