Renter og fradrag

Eksempler på hvor meget du skal betale (rente på 7,65 %)

 • Gæld på 1.000 kr.

  Hvis du ikke betaler
  Med en gæld på 1.000 kr. vokser din gæld med 76,50 kr. om året i renter.

  Efter 5 år uden betaling, vil din gæld være 1.382,5 kr.

 • Gæld på 20.000 kr.

  Hvis du ikke betaler
  Med en gæld på 20.000 kr. vokser din gæld med 1.530 kr. om året i renter

  Efter 5 år uden betaling, vil din gæld være 27.650 kr.

 • Gæld på 250.000 kr.

  Hvis du ikke betaler
  Med en gæld på 250.000 kr. vil din gæld vokse med 19.125 kr. om året i renter.

  Efter 5 år uden betaling, vil din gæld være 345.625 kr.

Inddrivelsesrente

Du betaler 7,65 procent i inddrivelsesrente om året (2021), når du har gæld til det offentlige. Det gælder også for studielån. Renten var indtil den 1. juli 2021 8,05 procent.

Inddrivelsesrenten beregnes fra den 1. i måneden efter, at vi har modtaget din gæld til inddrivelse. Renten tilskrives som en simpel dag-til-dag rente af hovedstolen og gebyrer, fx rykkergebyrer.

Den, der har penge til gode, modtager rentebeløbet som kompensation for den sene betaling.

Vi modtager de gebyrer, der opkræves, når gælden inddrives - fx gebyr for lønindeholdelse. Vi modtager også renten af gebyrer.

Ingen fradragsret for inddrivelsesrenter

Fra den 1. januar 2020 er der ikke længere fradragsret for inddrivelsesrenter. Det gælder også for inddrivelsesrenter, der er løbet på gæld før den 1. januar 2020.

Se hvor mange renter, der er tilskrevet

Som borger kan du kan se det foregående års renter i TastSelv Borger. Det gør du ved at vælge "Skatteoplysninger" og "Renteudgifter og restgæld", efter du har logget på skat.dk/tastselv

Undtagelser - aftalte renter

Ved gæld hvor renten er aftalt mellem dig og kommunen (fx boligydelseslån), eller hvor renten er direkte nævnt i et lånedokument, skal du betale den aftalte rente i stedet for inddrivelsesrenten.

Gæld uden renter

Du betaler ikke renter for straffelovsbøder.

Du kan læse mere om reglerne i Den juridiske vejledning, afsnit G.A. Inddrivelse, som du finder på skat.dk/juridiskvejledning.