Renter og fradrag

Inddrivelsesrente

Du betaler 8,05 procent i inddrivelsesrente pr. år (2019), når du har gæld til det offentlige. Det gælder også for studielån.

Inddrivelsesrenten beregnes fra den 1. i måneden efter, at gælden er modtaget af Gældsstyrelsen. Renten tilskrives som en simpel dag-til-dag rente af hovedstolen og gebyrer fx rykkergebyrer. Du betaler ikke rentes rente eller rente af retsafgifter og administrative omkostninger.

Rentebeløbet tilfalder den, der har penge til gode som kompensation for den sene betaling. De gebyrer, der opkræves, når gælden inddrives fx gebyr for lønindeholdelse, tilfalder Gældsstyrelsen. Det samme gør renten af gebyrer.

Hvor kan du se, hvor mange renter, der er tilskrevet?

Som borger kan du kan se det foregående års renter i TastSelv Borger på skat.dk/tastselv ->Skatteoplysninger -> Renteudgifter og restgæld. Du logger på TastSelv med NemID eller TastSelv-kode.

Undtagelser

Ved gæld hvor renten er aftalt mellem dig og kommunen (fx boligydelseslån), eller hvor renten er direkte nævnt i et lånedokument, skal du betale den aftalte rente i stedet for inddrivelsesrenten.

Gæld uden renter

Du betaler ikke renter for straffelovsbøder.

Fradrag for inddrivelsesrenten

Du har altid fradrag for inddrivelsesrenter i det indkomstår, hvor gælden er opstået. Det gælder også for renter, du ikke har betalt. Gældsstyrelsen indberetter automatisk dine renteudgifter til Skattestyrelsen det første indkomstår.

I de efterfølgende indkomstår, har du kun fradrag for inddrivelsesrenter, som du har betalt. Du kan selv indberette/ændre renteudgifter i TastSelv Borger.

Se dit rentefradrag på årsopgørelsen og ret dine renteudgifter i forskudsopgørelsen

For supplerende juridisk information, se Den juridiske vejledning.