Frivillig betaling

- når du vil betale til din gæld, før vi inddriver den, eller ud over det vi inddriver

Ring til os på 70 15 73 04, hvis du ønsker at lave en frivillig betaling. Du kan betale det hele på en gang eller betale i rater efter aftale.

Om frivillig betaling

 • Vi kan inddrive din gæld samtidig med, at du indbetaler et beløb frivilligt

  Vær opmærksom på, at vi kan inddrive din gæld, samtidig med du indbetaler et beløb frivilligt. Det betyder, at selv om du laver en indbetaling til din gæld, så kan vi også:

 • Vi bruger din betaling, når vi ved, vi kan inddrive din gæld

  Hvis vi ved, at vi kan inddrive din gæld, bruger vi som regel betalingen på din gæld i løbet af nogle få dage.

  Har du gæld, som vi mistænker for at kunne have fejl i de registrerede oplysninger eller være forældet, skal vi undersøge den nærmere, før vi kan bruge din betaling på gælden. Vi kan ikke inddrive gæld, som er forældet eller har datafejl, som har betydning for, om vi kan inddrive gælden lovligt.

  • Mulig forældelse
   Har vi mistanke om, at din gæld kan være forældet, tager undersøgelsen som udgangspunkt op til 30 dage fra vi modtager din betaling.
  • Mulige datafejl
   Har vi mistanke om datafejl, kan en undersøgelse strække sig over flere måneder. Det afhænger af, hvor kompliceret det er. Datafejl kan handle om fx forkerte oplysninger om gældens hovedstol og renter.
 • Vi skal som udgangspunkt bruge din betaling inden 6 måneder

  Betaler du til en gæld, som vi har mistanke om har datafejl eller kan være forældet, har vi som udgangspunkt en tidsfrist på 6 måneder til at undersøge gælden nærmere og bruge din betaling på gælden. Vi kan i særlige tilfælde forlænge eller forkorte tidsfristen.

  Kan vi ikke afslutte undersøgelsen af gælden indenfor tidsfristen, får du betalingen retur. Hvis du har anden gæld, som vi kan inddrive, bruger vi dog din betaling til denne gæld.

  Du skal kontakte os, hvis du vil vide, om din betaling er i venteposition hos os, fordi vi undersøger din gæld.

  Reglerne om betaling til gæld, som mistænkes for fejl eller forældelse, er fra juli 2021. Reglerne gælder også for tiden før den dato. Du kan derfor godt få et beløb retur, som du har betalt før juli 2021.

  Når din gæld er færdigbehandlet, kan vi sende dig en rykker på den gæld, som du nu skal betale – også selv om du tidligere har lavet en indbetaling, som du har fået retur.

 • Hvis du får din betaling retur

  Hvis du får din betaling retur, eller vi bruger den på anden gæld, beregner vi en rentegodtgørelse til dig for den periode, vi har haft din betaling.

  Du kan ikke vælge at få din frivillige betaling retur indenfor de omkring 6 måneder, vi har til at undersøge din gæld.

  Returbeløb på mindst 1000 kr. efter undersøgelsesfristen

  Får du mindst 1000 kr. tilbage af din frivillige betaling, fordi vi ikke har nået at afslutte undersøgelsen af din gæld indenfor tidsfristen, standser vi renteberegningen.

  Renteberegningen standses for den gæld, vi har registreret på indbetalingens modtagelsestidspunkt, og som vi er i gang med at undersøge for mulig forældelse og mulige datafejl. Renteberegningen standses fra det tidspunkt, vi beslutter at sende betalingen tilbage, eller beslutter at bruge den på anden gæld.

  Får du flere betalinger retur på samme tid, som tilsammen overstiger 1000 kr., udløser det ikke en rentepause. Grænsen ved 1000 kr. er fastsat ved lov.

  Når gælden er undersøgt

  Når vi har afsluttet undersøgelsen af gæld, som mistænkes for fejl eller forældelse, kan vi begynde at inddrive den. Vi sender dig derefter et brev med betalingsoplysninger og en betalingsfrist. Betaler du ikke inden betalingsfristen, begynder der igen at løbe renter på gælden.

 • Du får besked vedrørende din frivillige betaling, hvis:
  • vi ikke kan bruge din betaling og har beregnet en rentegodtgørelse til dig
  • vi bruger din betaling på anden gæld, end den vi undersøger for mistanke om datafejl eller forældelse.

Ofte stillede spørgsmål om tilbagebetaling

 • Hvorfor har jeg fået penge fra Gældsstyrelsen?

  Du har fået penge fra os, enten fordi

  • du har betalt mere end du skyldner
  • vi ikke kunne bruge din betaling på din gæld indenfor tidsfristen på 6 måneder fra du lavede en frivillig betaling.
 • Hvorfor rykker I mig for betaling, efter I har sendt min betaling retur?

  Det gør vi, fordi vi blev færdige med at undersøge din gæld for eventuelle fejl efter, vi var nødt til at sende din betaling retur.

  Vi var nødt til at sende betalingen retur, fordi der er tidsbegrænsning på, hvor længe vi må beholde en betaling, før vi bruger den på din gæld.

  Så snart vi har færdigbehandlet gælden og ved, at vi kan inddrive den, modtager du en rykker. Det gælder også, selv om du næsten lige har fået en betaling retur.

 • Hvorfor får jeg en gældsoversigt, når jeg har fået penge retur, fordi I er ved at undersøge min gæld?

  Det gør du, fordi vi gerne vil fortælle dig, hvor meget gæld du har, som vi er ved at undersøge.

  Vi kan ikke inddrive gælden, så længe vi undersøger den for mistanke om fejl eller forældelse.

  Når din gæld er færdigbehandlet, hører du fra os igen.

Ofte stillede spørgsmål om betaling

 • Hvordan betaler jeg?

  Ring til os på 70 15 73 04 for at få oplyst gældens præcise størrelse og få de informationer, som du skal bruge for at kunne betale.

  Find flere oplysninger om betaling på siden Sådan betaler du din gæld.

 • Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler min gæld?

  Hvis du ikke betaler, risikerer du, at vi fx tilbageholder en del af din indkomst til at afdrage på din gæld. Vi kan også bruge din overskydende skat på din gæld.

  Du kan læse mere om, hvordan vi kan inddrive din gæld, på siden Hvis du ikke betaler din gæld.

 • Kan jeg selv bestemme, hvilken gæld jeg vil betale, hvis jeg har flere gældsposter?

  Nej, det kan du som udgangspunkt ikke. Vi kan dog give tilladelse til, at din betaling går til en bestemt gæld, hvis særlige forhold taler for det. Ønsker du, at en bestemt gæld betales, skal du søge om tilladelse hos os. Se hvordan du kontakter os på siden Kontakt.

 • Får jeg besked om, hvilken gæld min betaling er gået til, hvis jeg har flere gældsposter?

  Nej, du får ikke automatisk besked. Du skal ringe til os på 70 15 73 04, hvis du vil vide mere om din gæld, og hvordan vi anvender din betaling.

 • Hvad sker der, hvis jeg betaler til gæld, som I har mistanke om er forældet eller har fejl?

  Fra du betaler, har vi som udgangspunkt 6 måneder til at undersøge din gæld og bruge din betaling. Dette gælder kun for den gæld, som din betaling skulle være gået til på det tidspunkt, vi modtog din betaling.

  Vi lægger dine penge til side, imens vi undersøger gælden. Først når vi er sikre på, at gælden er lovlig at inddrive, bruger vi din betaling på gælden. Får du anden gæld efter vi har modtaget din betaling, som vi ikke mistænker for fejl eller forældelse, kan vi bruge din betaling til den gæld 6 måneder efter din betaling.

 • Løber der renter på gæld, som I skal undersøge, før I ved, om I må inddrive den?

  Ja, det er bestemt i gældsinddrivelsesloven.

  Ved returbeløb på mindst 1000 kr. efter undersøgelsesfristen

  Får du mindst 1000 kr. tilbage af din frivillige betaling, fordi vi ikke har nået at afslutte undersøgelsen af din gæld indenfor tidsfristen, standser vi dog renteberegningen af denne gæld. Renteberegningen standses fra det tidspunkt, vi beslutter at sende betalingen tilbage, eller beslutter at bruge den på anden gæld.

  Når vi har afsluttet undersøgelsen af gæld, som mistænkes for fejl eller forældelse, kan vi begynde at inddrive den. Vi sender dig derefter et brev med betalingsoplysninger og en betalingsfrist. Betaler du ikke inden betalingsfristen, begynder der igen at løbe renter på gælden.

  Ved returbeløb på under 1000 kr. bliver der ved med at løbe renter på, imens vi undersøger gælden.

  Du kan læse mere om renter på siden Renter.

 • Hvor længe går der før I ved, om min gæld kan og skal betales?

  Det kommer an på, om der er noget galt, hvad det drejer sig om, og om vi kan rette eventuelle fejl. Vi kan have mistanke om, at:

  • en gæld kan være forældet
   Det undersøger vi i løbet af ca. 30 dage. Er gælden forældet, får du dine penge retur, hvis du ikke har anden gæld, vi kan inddrive. Er gælden ikke forældet, skal den betales. Har du flere gældsposter, vi kan inddrive, skal din betaling dække dem i en lovbestemt rækkefølge.
  • en gæld kan indeholde datafejl
   Det kan fx handle om oplysninger om gældens hovedstol i forhold til renter. Datafejl kan betyde en sagsbehandling på flere måneder, hvis det er kompliceret. Fra du laver en frivillig betaling, har vi som udgangspunkt 6 måneder til at undersøge din gæld og bruge dine penge.

  Du får besked, hvis hele eller dele af den gæld, som din betaling skulle gå til, bliver slettet.

  Vær opmærksom på, at får du anden gæld, kan vi vælge at bruge din betaling på den gæld. Det kan vi som udgangspunkt 6 måneder efter din betaling. Hvis vi bruger din betaling på anden gæld, får du besked.

 • Hvad sker der, hvis jeg har betalt for meget?

  Du får pengene tilbage, hvis det viser sig, at du har betalt et højere beløb end summen af din samlede gæld. Hvis du har betalt for meget, vil pengene blive sat ind på din NemKonto.

 • Får jeg en kvittering, når jeg har betalt?

  Nej, du får ingen kvittering tilsendt efterfølgende. Din betaling fungerer på samme måde, som når du betaler en regning via Netbank.

  Du kan ringe til os på 70 15 73 04, hvis du vil vide, hvordan vi anvender pengene og få mere information om din gæld.

Din betaling går til at nedbringe gælden i en bestemt rækkefølge

Din frivillige betaling går først til inddrivelsesparat gæld. Det vil sige gæld, som hverken er forældet eller har fejl i de registrerede oplysninger. Vi inddriver de forskellige inddrivelsesparate gældsposter i en lovbestemt rækkefølge.

Du kan læse mere om reglerne i Den juridiske vejledning, afsnit G.A.2.3 Dækningsrækkefølge, som du finder på skat.dk/juridiskvejledning.