Frivillig betaling

Ring til os på 70 15 73 04, hvis du ønsker at foretage en frivillig indbetaling til dækning af din gæld.

Her får du de informationer, som du skal bruge for at kunne betale. Du kan betale det hele på en gang eller betale i rater efter aftale. Vi registrerer automatisk din betaling.

Du kan finde flere oplysninger om betaling på siden Sådan betaler du din gæld.

Vær opmærksom på, at vi kan inddrive din gæld på forskellige måder, samtidig med du indbetaler frivilligt. Vi kan fx trække en del af din lønforetage udlæg i dine ejendele og modregne i din overskydende skat.

Din gæld skal være fejlfri og lovlig at inddrive, før din betaling går til at dække den

Hvis vi ved gælden kan inddrives, går betalingen som regel automatisk til dækning af din gæld i løbet af nogle få dage.

Har du gæld, som vi mistænker for at kunne have fejl i de registrerede oplysninger eller være forældet, skal vi undersøge gælden nærmere, før vi ved, om den kan og skal betales. Det kaldes ikke-inddrivelsesparat gæld.

 • Mulig forældelse.
  Har vi mistanke om, at gælden kan være forældet, tager undersøgelsen som udgangspunkt op til 30 dage fra vi modtager din betaling. Forældet gæld betyder, at den er så gammel, at vi ikke må inddrive den hos dig.
 • Mulige datafejl.
  Har vi mistanke om mulige datafejl i oplysninger om gælden, kan en undersøgelse strække sig over flere måneder. Det afhænger af, hvor kompliceret det er. Fejlene kan have forskellig karakter – fx forkerte oplysninger om gældens hovedstol og renter.

Gæld dækkes i en bestemt rækkefølge

Det indbetalte beløb vil først blive brugt til at dække inddrivelsesparat gæld. Det vil sige gæld, hvor der ikke er mistanke om forældelse eller fejl i de registrerede oplysninger. De forskellige inddrivelsesparate gældsposter inddrives desuden i en lovbestemt rækkefølge.

Du kan læse mere om reglerne i Den juridiske vejledning, afsnit G.A.2.3 Dækningsrækkefølge, som du finder på skat.dk/juridiskvejledning.

Ofte stillede spørgsmål om betaling

 • Hvordan betaler jeg?

  Du ringer til os på tlf.: 70 15 73 04, hvor vi kan oplyse om gældens præcise størrelse, og hvordan du kan betale via bankoverførsel. Du kan betale hele beløbet på en gang, eller over flere omgange. Find flere oplysninger om betaling på siden Sådan betaler du din gæld.

 • Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler min gæld?

  Hvis du ikke betaler, risikerer du, at vi fx tilbageholder en del af din indkomst til at afdrage på din gæld. Vi kan også modregne overskydende skat til at betale din gæld. Du kan læse mere om, hvordan vi kan inddrive din gæld, på siden Hvis du ikke betaler din gæld.

 • Hvad nu hvis jeg ikke kan betale hele beløbet på en gang?

  Så kan du kontakte os, og lave en aftale om at betale i rater (fx et aftalt beløb hver måned eller hvert kvartal). Husk på, at jo mindre din gæld bliver, jo færre renter løber der på gælden.

  Læs mere om inddrivelsesrenten på siden Renter og fradrag.

 • Kan jeg selv bestemme, hvilken gæld jeg vil betale, hvis jeg har flere gældsposter?

  Nej, det kan du som udgangspunkt ikke. Vi kan dog give tilladelse til, at din betaling går til en bestemt gæld, hvis særlige forhold taler for det. Ønsker du, at en bestemt gæld betales, skal du søge om tilladelse hos os. Se hvordan du kontakter os på siden Kontakt.

 • Får jeg besked om, hvilken gæld min betaling er gået til, hvis jeg har flere gældsposter?

  Nej, du får ikke automatisk besked om, hvordan din betaling er blevet brugt, selv om du har flere gældsposter.

  Du kan ringe til os på 70 15 73 04, hvis du vil vide mere om din gæld, og hvordan vi anvender din betaling.

 • Hvad sker der, hvis jeg betaler til gæld, som I har mistanke om er forældet eller har fejl?

  Vi lægger dine penge til side, imens vi undersøger gælden. Først når vi er sikre på, at gælden er lovlig at inddrive, går din betaling til at dække gælden. Når vi har undersøgt denne gæld og dækket så meget af din samlede gæld som muligt, får du et eventuelt restbeløb tilbage.

 • Løber der renter på gæld, som I skal undersøge, før I ved, om I må inddrive den?

  Ja, selvom en gældspost ikke er inddrivelsesparat, løber der stadig renter på gælden, imens vi undersøger den for mulige datafejl eller forældelse.

  Når du laver en frivillig indbetaling, som skal bruges til at dække ikke-inddrivelsesparat gæld, kan du begrænse rentetilvæksten. Dette gælder dog ikke, hvis Gældsstyrelsen bruger din indbetaling til at dække ny, inddrivelsesparat gæld.

  Du kan læse mere om renter på siden Renter og fradrag.

 • Hvor længe går der før I ved, om min gæld kan og skal betales?

  Det kommer an på, om der er noget galt, hvad det drejer sig om, og om vi kan rette eventuelle fejl. Vi kan have mistanke om, at:

  • en gældspost kan være forældet.
   Det undersøger vi i løbet af ca. 30 dage. Er gælden forældet, får du dine penge retur, hvis du ikke har anden gæld, som kan inddrives. Er gælden ikke forældet, skal den betales. Har du flere gældsposter vi kan inddrive, skal din betaling dække dem i en lovbestemt rækkefølge.
  • en gæld kan indeholde datafejl.
   Det kan fx handle om oplysninger om gældens hovedstol i forhold til renter. Datafejl kan betyde en langvarig sagsbehandling på flere måneder, hvis det er kompliceret. Vi vil eventuelt kontakte dig undervejs i behandlingen af sagen.

  Hvis hele eller dele af den gæld, som din betaling er tiltænkt, bliver slettet, får du besked.

  Vær opmærksom på, at har vi modtaget en betaling, som vi endnu ikke har placeret på en gældspost, kan vi vælge at bruge din betaling til en ny gæld.

 • Hvad sker der, hvis jeg har betalt for meget?

  Du får pengene tilbage, hvis det viser sig, at du har betalt et højere beløb end summen af din samlede gæld. Hvis du har betalt for meget, vil pengene blive sat ind på din NemKonto.

 • Får jeg en kvittering, når jeg har betalt?

  Nej, du får ingen kvittering tilsendt efterfølgende. Din betaling fungerer på samme måde, som når du betaler en regning via Netbank.

  Du kan ringe til os på 70 15 73 04, hvis du vil vide, hvordan vi anvender pengene og få mere information om din gæld.