Frivillig betaling

Du kan foretage en frivillig indbetaling på din gæld

Hvis du ønsker at foretage en frivillig indbetaling til dækning af din gæld skal du ringe til os på 70 15 73 04. Her vil du få oplyst en betalingslinje, som du kan bruge til indbetalingen, enten med et engangsbeløb eller over flere rater. Du kan finde oplysninger om, hvordan du betaler, på siden Sådan betaler du din gæld.

Når du har foretaget en frivillig indbetaling, registrerer Gældsstyrelsen automatisk din indbetaling. Det indbetalte beløb vil først blive anvendt til at dække inddrivelsesparat gæld, det vil sige gæld, hvor der ikke er mistanke om forældelse eller fejl i de registrerede oplysninger. Du kan læse mere om dækningsrækkefølgen i Den juridiske vejledning.

Hvis du har ikke-inddrivelsesparat gæld til inddrivelse, det vil sige gæld, hvor der er mistanke om forældelse eller fejl i de registrerede oplysninger, er Gældsstyrelsen forpligtet til at undersøge gælden, inden den lovligt kan dækkes. Vi kan desværre ikke oplyse, hvor lang sagsbehandlingstiden er ved vurderingen af din ikke-inddrivelsesparate gæld. Det afhænger af karakteren af de fejl, den enkelte gældspost skal undersøges for. Vi skriver til dig, hvis gældsposter bliver slettet.

Du skal være opmærksom på, at Gældsstyrelsen kan bruge din frivillige indbetaling til at dække ny, inddrivelsesparat gæld, der modtages til inddrivelse, efter vi har modtaget din indbetaling.

 • Hvis du vil betale en bestemt gældspost

  Gældsstyrelsen kan tillade, at et beløb går til dækning af bestemte gældsposter, hvis særlige forhold taler for det. Du skal derfor kontakte Gældsstyrelsen, hvis du ønsker, at indbetale til en bestemt gældspost.

 • Hvis du har betalt for meget

  Hvis det viser sig, at du har indbetalt et højere beløb end summen af din samlede gæld, vil du få udbetalt det overskydende beløb til din NemKonto. Gældsstyrelsen yder ikke rentekompensation af det udbetalte beløb i det omfang beløbet stammer fra frivillig indbetaling.

 • Kvittering for din indbetaling

  Du får ikke automatisk en kvittering fra Gældsstyrelsen for din frivillige indbetaling eller information om, hvilken gæld der bliver dækket af din indbetaling. Du kan ringe til os på 70 15 73 04, hvis du vil vide, hvordan vi anvender din frivillige indbetaling eller vil have mere information om din gæld.

 • Der løber også renter på den ikke inddrivelsesparate gæld

  Du betaler inddrivelsesrenter, når du har gæld til det offentlige. Du kan læse mere om, hvad du skal betale i renter på Renter og fradrag.

  Selvom en gældspost ikke er inddrivelsesparat, løber der stadig renter på gælden. Når du foretager en frivillig indbetaling, som skal anvendes til dækning af ikke inddrivelsesparate gældsposter, kan du begrænse rentetilvæksten. Dette gælder dog ikke, hvis Gældsstyrelsen bruger din indbetaling til at dække ny, inddrivelsesparat gæld.

 • Hvis du ikke betaler din gæld

  Hvis du ikke betaler din gæld til det offentlige, har Gældsstyrelsen flere måder at inddrive pengene på.  Vi kan fx rykke for det beløb, du skylder, tilbageholde dele af din indkomst eller foretage udlæg i dine værdier. Du kan læse mere om, hvordan vi kan inddrive din gæld på siden Hvis du ikke betaler din gæld.