Eksempler på afdragsbeløb

Hvis vi ikke kender din husstands indtægter og udgifter, fastsætter vi afdragsprocenten ud fra satser, som alene tager højde for din indkomst og forsørgerpligt.

Dit månedlige afdrag udregnes som din nettoindkomst ganget med afdragsprocenten, delt med 12. Beløbet rundes ned til nærmeste hele eller halve hundrede kroner.

Du kan se nogle eksempler på, hvordan beløbet bliver beregnet ud fra forskellige situationer:

Så meget skal du afdrage med om måneden (2023)

 • Du får udbetalt 150.000 kr. om året

  Forsørgerpligt

  Afdragsprocenten er 0 %, fordi du har børn, du skal forsørge.

  Det betyder, at du skal betale 0 kr. om måneden.

  Ingen forsørgerpligt

  Afdragsprocenten er 5 %, fordi du ikke har børn, du skal forsørge.

  Det betyder, at du skal betale 600 kr. om måneden.

 • Du får udbetalt 200.000 kr. om året

  Forsørgerpligt

  Afdragsprocenten er 5 %, fordi du har børn, du skal forsørge.

  Det betyder, at du skal betale 800 kr. om måneden.

  Ingen forsørgerpligt

  Afdragsprocenten er 10 %, fordi du ikke har børn, du skal forsørge.

  Det betyder, at du skal betale 1.650 kr. om måneden.

 • Du får udbetalt 300.000 kr. om året

  Forsørgerpligt

  Afdragsprocenten er 16 %, fordi du har børn, du skal forsørge.

  Det betyder, at du skal betale 4.000 kr. om måneden.

  Ingen forsørgerpligt

  Afdragsprocenten er 21 %, fordi du ikke har børn, du skal forsørge.

  Det betyder, at du skal betale 5.250 kr. om måneden.

 • Du får udbetalt 507.140 kr. om året eller mere

  Har du en indkomst på mindst 507.140 kr. om året efter skat, er afdragsprocenten altid 40 %. Det er den uanset, om du har børn eller ej.

  Eksempel

  Du tjener 507.140 kr. om året efter skat. Afdragsprocenten er 40 %, lige meget om du har børn eller ej.

  Det betyder, at du skal betale 16.900 kr. om måneden.

Du kan finde satserne i Den juridiske vejledning, afsnit G.A.3.1.1.1.2.2 Tabeltræk, som du finder på skat.dk/juridiskvejledning.