Eksempler på afdragsbeløb

Hvis vi ikke kender din husstands indtægter og udgifter, fastsætter vi afdragsprocenten ud fra satser, som alene tager højde for din indkomst og forsørgerpligt.

Dit månedlige afdrag udregnes som din nettoindkomst ganget med afdragsprocenten, delt med 12. Beløbet rundes ned til nærmeste hele eller halve hundrede kroner.

Du kan se nogle eksempler på, hvordan beløbet bliver beregnet ud fra forskellige situationer:

Så meget skal du afdrage med om måneden

 • Du får udbetalt 155.000 kr. om året

  Forsørgerpligt

  Afdragsprocenten er 4 %, fordi du har børn, du skal forsørge.

  Det betyder, at du skal betale 500 kr. om måneden.

  Ingen forsøgerpligt

  Afdragsprocenten er 6 %, fordi du ikke har børn, du skal forsørge.

  Det betyder, at du skal betale 750 kr. om måneden.

 • Du får udbetalt 200.000 kr. om året

  Forsørgerpligt

  Afdragsprocenten er 6 %, fordi du har børn, du skal forsørge.

  Det betyder, at du skal betale 1000 kr. om måneden.

  Ingen forsørgerpligt

  Afdragsprocenten er 11 %, fordi du ikke har børn, du skal forsørge.

  Det betyder, at du skal betale 1.800 kr. om måneden.

 • Du får udbetalt 300.000 kr. om året

  Forsørgerpligt

  Afdragsprocenten er 17 %, fordi du har børn, du skal forsørge.

  Det betyder, at du skal betale 4.250 kr. om måneden.

  Ingen forsørgerpligt

  Afdragsprocenten er 22 %, fordi du ikke har børn, du skal forsørge.

  Det betyder, at du skal betale 5.500 kr. om måneden.

 • Du får udbetalt 486.530 kr. om året eller mere

  Har du en indkomst på mindst 486.530 kr. om året efter skat, er afdragsprocenten altid 40 %. Det er den uanset, om du har børn eller ej.

  Eksempel

  Du tjener 486.530 kr. om året efter skat. Afdragsprocenten er 40 %, lige meget om du har børn eller ej.

  Det betyder, at du skal betale 16.200 kr. om måneden.

Du kan finde de aktuelle satser i Den juridiske vejledning, afsnit G.A.3.1.1.1.3.3 Tabeltræk, som du finder på skat.dk/juridiskvejledning.