Vi kan opsplitte din gæld

Vi kan adskille selve gældsposten fra alle dens renter og gebyrer eller fra kun nogle af renterne og gebyrerne. Det betyder, at renter og gebyrer, der adskilles fra selve gældsposten, behandles som selvstændige gældsposter.

Når vi splitter din gæld op, kan vi inddrive selve gældsposten, selv om vi ikke har afgjort, om de tilhørende renter og gebyrer kan inddrives lovligt. Du kan derfor modtage gældsopgørelser, uden enten selve gældsposten eller de tilhørende renter og gebyrer.

 • Sådan bruger vi oplysningerne om din gælds renter og gebyrer

  Når den offentlige myndighed, som du skylder penge, sender gæld til inddrivelse hos os, får vi bl.a. oplysninger om gælden og de eventuelle renter og gebyrer, der er løbet på gælden.

  Vi bruger blandt andet oplysningerne til:

  • at beskrive gælden i de breve, vi sender til dig
  • at afgøre, om renter og gebyrer hører til gæld, der kan inddrives med lønindeholdelse og udpantning
  • at betale renterne før selve gældsposten pga. lovbestemt rækkefølge for, hvordan gælden skal dækkes.
  • at afskrive gældens renter og gebyrer, når gælden bliver forældet

   

  I vores ene inddrivelsessystem (DMI) er nogle gældsposter og de tilhørende renter og gebyrer muligvis forældede. Der kan også være fejl i de oplysninger, vi har om dem. Disse gældsposter inddriver vi ikke, før vi er sikre på, at de er inddrivelsesparate. Det betyder, at vi gennemgår dem for at konstatere, om vi lovligt kan inddrive dem.

  Vi flytter løbende gæld fra vores ene inddrivelsessystem (DMI) til vores nye inddrivelsessystem (PSRM). Inden vi flytter gælden, vurderer vi, at betingelserne for, at vi kan inddrive gælden, er opfyldt (inddrivelsesparate gældsposter). Vi flytter som udgangspunkt selve gældsposten og de tilhørende renter og gebyrer samtidig.

 • Hvad sker der, hvis vi splitter gæld op?

  Vi kan beslutte, at renter eller gebyrer skal inddrives som selvstændige gældsposter, når:

  • selve gældsposten er konstateret inddrivelsesparat og
  • renterne og gebyrerne ikke er inddrivelsesparate. Det vil sige, at de kan være forældede, eller at der kan være fejl i de oplysninger, vi har om dem.

   

  Opsplitningen af gælden træder i kraft, når vi træffer beslutningen, og betyder, at vi flytter selve gældsposten til det nye inddrivelsessystem (PSRM) uden de renter og gebyrer, som bliver til selvstændige gældsposter.

 • Hvad sker der efter gælden er splittet op?

  Når renter og gebyrer er blevet selvstændige gældsposter, vil vi inddrive dem særskilt. Det betyder, at de kan blive betalt senere end den gældspost, de tilhører.

  Renter og gebyrer kan stadig være til inddrivelse i vores ene inddrivelsessystem (DMI) efter gælden er splittet op. Hvis selve gældsposten er flyttet til vores andet inddrivelsessystem (PSRM), vil de renter og gebyrer, der hører til gældsposten, derfor ikke fremgå af samme gældsoversigt.

  Vi vil kunne inddrive renter og gebyrer som selvstændige gældsposter, hvis vi konstaterer, at vi lovligt kan inddrive dem. Det gælder også, hvis vi flytter dem til vores nye inddrivelsessystem.

  Konstaterer vi derimod, at renterne eller gebyrerne er forældede, vil vi slette dem. Det betyder, at vi så ikke inddriver dem.

 • Sådan vises den opsplittede gæld i gældsopgørelser

  Renter eller gebyrer, der er blevet til selvstændige gældsposter, vil blive vist som selvstændige gældsposter i både de gældsopgørelser og breve, som du modtager fra os. Du vil kunne se, hvilken offentlig myndighed, du skylder pengene til. Du vil ikke kunne se selve gældsposten, de hører til. For at få det oplyst, skal du kontakte den myndighed, du skylder pengene.

  Hvis den oprindelige hovedgældspost efter opsplitningen eftergives eller afskrives, eksisterer renterne og gebyrerne stadig. Renterne og gebyrerne vil heller ikke forsvinde ved forældelse af den oprindelige hovedgældspost, hvis forældelse indtræder efter en opsplitning, og mens renterne og gebyrerne fortsat er under inddrivelse.

 • Hvad betyder opsplitningen for inddrivelsen af din gæld?

  Opsplitningen af din gæld vil kun have betydning for, hvordan vi inddriver renterne eller gebyrerne. Den offentlige myndighed, som du skylder penge, skal dermed stadig kunne oplyse dig om selve gældsposten, som renterne og gebyrerne hører til. Hvis renterne eller gebyrerne sendes tilbage til myndigheden, fx i forbindelse med en klage- eller henstandssag, vil de igen blive sat sammen med selve gældsposten.

  Beslutningen om at opsplitte gælden er faktisk forvaltning og ikke en afgørelse. Det betyder blandt andet, at vi ikke behøver høre dig om beslutningen, ligesom vi ikke behøver begrunde den for dig.