Underholdsbidrag - forskudsvist udlagt

Tabel for gældstypen Underholdsbidrag - forskudsvist udlagt - modtaget før 1. oktober 2012

Stiftelsesdato Periode Forfaldsdato Sidste rettidige betalingsdato
Korrekt dato Periodens start er udtryk for den forfaldsdato, der er fastsat af Statsforvaltningen i bidragsdokumentet. Korrekt dato Det er usikkert, hvad denne dato er udtryk for, da underholdsbidrag før den 1. oktober 2012 blev opkrævet af kommunerne.
Vi har vurderet, at den tidsmæssige betingelse for at anvende gælden til modregning på nuværende tidspunkt er indtrådt, da gælden modtaget til inddrivelse hos os før den 1. oktober 2012, og at den registrerede forfaldsdag er korrekt og udtryk for den i bidragsdokumentet fastsatte betalingsdag. Den sidste rettidige betalingsdag vil derfor på nuværende tidspunkt efter vores vurdering være indtrådt. Udskydelser af betalingsfristen i forbindelse med rykkerskrivelser, afdragsordninger eller tilladt henstand har ikke betydning for modregningstidspunktet. Det står i gældsinddrivelseslovens § 9, stk. 1.

Tabel for gældstypen Underholdsbidrag- forskudsvist udlagt - modtaget fra 1. oktober 2012

Stiftelsesdato Periode Forfaldsdato Sidste rettidige betalingsdato
Korrekt dato Periodens start er udtryk for den forfaldsdato, der er fastsat af Statsforvaltningen i
bidragsdokumentet.

Forfaldsdatoen er udtryk for den første dag i perioden for det enkelte bidrag.

I visse tilfælde er datoen udtryk for Familieretshusets (tidl. Statsforvaltningens) afgørelse.

Datoen er udtryk for den betalingsfrist, der blev fastsat af Udbetaling Danmark ved opkrævningen af bidraget.
Vi har vurderet, at den tidsmæssige betingelse for at anvende gælden til modregning er indtrådt. Dette skyldes, at den registrerede dato enten er korrekt og sammenfaldende med betalingsdagen i bidragsdokumentet, eller at datoen er udtryk for en senere betalingsdag, fastsat af Udbetaling Danmark. Det sidste vil være tilfældet, hvis opkrævningen af bidraget først er overdraget til Udbetaling Danmark efter den betalingsdato, som er i bidragsdokumentet. I begge tilfælde vil den sidste rettidige betalingsdag være indtrådt på den registrerede dato.