Udlandsgæld

Tabel for gældstyper vedrørende udlandsgæld

 

Stiftelsesdato Periode Forfaldsdato Sidste rettidige betalingsdato

Stiftelsesdatoen er enten:

- den dato din gæld blev stiftet

- den dato Gældsstyrelsen modtog din gæld fra den udenlandske myndighed.

Korrekt periode

Forfaldsdatoen er enten:

- den dato din gæld blev betalt

- den dato din gæld kunne inddrives (denne dato anvendes anvendes ikke ved gældstypen "Den nordiske bistandsaftale").

Sidste rettidige betalingsdato er enten:

- den dato din gæld kunne kræves betalt

- den dato din gæld kunne inddrives (Denne dato anvendes ikke ved gældstypen: "Den nordiske bistandsaftale").

Hvis du har udenlandsk gæld, vil en eller flere af nedenstående gældstyper fremgå af din gældsoversigt:

Den nordiske bistandsaftale
OECD's aftale om gensidig bistand i skatte sager
Dobbeltbeskatningsoverenskomster
Den nordiske toldaftale
EU's inddrivelsesdirektiv
Forordning om social sikring
Omkostninger og gebyrer fra udlandet HF uden rente beregning
Omkostninger og gebyrer fra udlandet uden renteberegning
Omkostninger og gebyrer fra udlandet med renteberegning
Adm. sanktioner og bøder fra udlandet uden renteberegning
Adm. sanktioner og bøder fra udlandet med renteberegning
Renter fra udlandet som hovedfordring
Renter fra udlandet som relateret fordring