Udenlandsk underholdsbidrag

Tabel for gældstypen Udenlandsk underholdsbidrag

Stiftelsesdato Periode Forfaldsdato Sidste rettidige betalingsdato

Stiftelsesdatoen er udtryk for den dato, der er fastsat som periodens start.

Perioden er udtryk for de oplysninger, der er fastsat i det udenlandske bidragsdokument, der danner grundlag for gælden, der er til inddrivelse.

Forfaldsdatoen er udtryk for den dato, der er fastsat som periodens start.

Datoen er udtryk for den betalingsfrist, der er fastsat af Gældsstyrelsen ved opkrævningen af bidraget i Danmark på baggrund af et udenlandsk bidragsdokument.

Sidste rettidige betalingsdato vil være den 10. i en måned. Dog vil det være førstkommende hverdag, hvis den 10. er en weekend eller en helligdag.

Hvis sidste rettidige betalingsdato ikke er registreret med en dato, der ligger i måneden efter den anførte periode, kan den sidste rettidige betalingsdato være udtryk for, at det er første gang, at kravet har været opkrævet i Danmark.

Alternativt kan det være udtryk for, at der er sket en rettelse af gældens data på baggrund af det udenlandske bidragsdokument, som har medført, at der er registreret en ny dato i feltet sidste rettidige betalingsdato.