Moms

Tabel for gældstypen Moms - modtaget før 1. september 2013

Stiftelsesdato Periode Forfaldsdato Sidste rettidige betalingsdato
Sidste dag i afregningsperioden. Korrekt periode. Datoen er udtryk for en dato i den periode, hvor gælden blev overført til inddrivelsessystemet EFI. Korrekt dato.
Tabellen viser oplysninger om stiftelsesdato, periode, forfaldsdato og sidste rettidige betalingsdato for gældstypen Moms, der er modtaget før den 1. september 2013.

Tabel for gældstypen Moms - modtaget efter 1. september 2013

Stiftelsesdato Periode Forfaldsdato Sidste rettidige betalingsdato

Hvis gælden vedrører en ordinær momsangivelse:
Stiftelsesdatoen er den sidste dag i afregningsperioden eller dagen efter denne afregningsperiode.

Hvis gælden vedrører en efterangivelse eller en foreløbig fastsættelse:
Stiftelsesdatoen er den sidste dag i den afregningsperiode, der er sket efterangivelse eller foreløbig fastsættelse for, eller dagen efter udløb af denne afregningsperiode.

Hvis gælden vedrører en efterangivelse for flere afregningsperioder:
Stiftelsesdatoen er den sidste dag i den seneste afregningsperiode efterangivelsen vedrører, eller dagen efter denne afregningsperiode.

Hvis gælden vedrører en ordinær momsangivelse:
Perioden for gælden er korrekt.

Hvis gælden vedrører en efterangivelse eller en foreløbig fastsættelse:
Perioden er den afregningsperiode, der er sket efterangivelse eller foreløbig fastsættelse for.

Hvis gælden vedrører en efterangivelse for flere afregningsperioder:
Perioden er den samlede afregningsperiode (for gæld sendt til inddrivelse inden 21. marts 2018).

Hvis gælden vedrører moms for en periode, hvor virksomheden ikke var momsregistreret (men skulle have været det):
Perioden er hele det tidsrum, hvor virksomheden skulle have været momsregistreret (for gæld sendt til inddrivelse inden 10. december 2019).

Hvis gælden vedrører en ordinær momsangivelse:
Forfaldsdatoen for gælden er korrekt.

Hvis gælden vedrører en foreløbig fastsættelse, eller en foreløbig fastsættelse, der er blevet erstattet af en endelig fastsættelse, efter at gælden er sendt til inddrivelse:
Forfaldsdatoen er en af de første dage i måneden efter dannelsen af den foreløbige fastsættelse, eller den ordinære forfaldsdato for den pågældende afregningsperiode.

Hvis gælden vedrører en efterangivelse:
Forfaldsdatoen er enten den dato efterangivelsen er blevet tastet ind i Skattestyrelsens system eller den ordinære forfaldsdato for den pågældende afregningsperiode.

Hvis gælden vedrører en efterangivelse for flere afregningsperioder:
Forfaldsdatoen er den dato, efterangivelsen er blevet tastet ind i Skattestyrelsens systemer (for gæld sendt til inddrivelse inden 21. marts 2018).

Hvis gælden vedrører en for sent registreret moms for flere afregningsperioder:
Forfaldsdatoen er den 1. kalenderdag i den måned, hvor sidste rettidige betalingsdato er registreret (for gæld sendt til inddrivelse inden 10. december 2019).

Hvis gælden vedrører en ordinær momsangivelse, en foreløbig fastsættelse, eller en efterangivelse:
Sidste rettidige betalingsdato er den oplyste betalingsdato.

Hvis gælden vedrører en angivelse, der har erstattet en foreløbig fastsættelse, efter den foreløbige fastsættelse blev sendt til inddrivelse:
Sidste rettidige betalingsdato er den dato, der blev oplyst i den foreløbige fastsættelse.

Hvis gælden vedrører en efterangivelse for flere perioder:
Sidste rettidige betalingsdato er den oplyste betalingsdato (for gæld sendt til inddrivelse før 21. marts 2018).

Hvis gælden vedrører en for sent registreret moms for flere afregningsperioder:
Sidste rettidige betalingsdato er den oplyste betalingsdato (for gæld sendt til inddrivelse inden 10. december 2019).

Tabellen viser oplysninger om stiftelsesdato, periode, forfaldsdato og sidste rettidige betalingsdato for gældstypen Moms, der er modtaget efter den 1. september 2013.