Misligholdt studielån 6

Tabel for gældstypen Misligholdt studielån 6 - modtaget før 1. september 2013

Stiftelsesdato Periode Forfaldsdato Sidste rettidige betalingsdato
Den dag hvor lånet er opsagt, og hvor hele lånet forfaldt til betaling i henhold til lånebetingelserne. Den dag hvor lånet er opsagt, og hvor hele lånet forfaldt til betaling i henhold til lånebetingelserne. Den dag hvor lånet er opsagt, og hvor hele lånet forfaldt til betaling i henhold til lånebetingelserne. Korrekt dato
Tabellen viser oplysninger om stiftelsesdato, periode, forfaldsdato og sidste rettidige betalingsdato for gældstypen Misligholdt studielån 6, der er modtaget før den 1. september 2013.

Tabel for gældstypen Misligholdt studielån - modtaget fra 1. september 2013

Stiftelsesdato Periode Forfaldsdato Sidste rettidige betalingsdato
Den dag hvor det første afdrag af studiegælden skulle betales. Den dag hvor det første afdrag af studiegælden skulle betales. Den dag hvor det første afdrag af studiegælden skulle betales. Den dag hvor det første afdrag af studiegælden skulle betales.
Vi har undersøgt Statens Administrations opkrævningspraksis og har i den forbindelse fået bekræftet, at Statens Administration ikke sender studiegæld til inddrivelse hos Gældstyrelsen, før studiegælden er opsagt. Vi har derfor vurderet, at den tidsmæssige betingelse for at anvende disse krav til modregning på nuværende tidspunkt er indtrådt. Udskydelser af betalingsfristen i forbindelse med rykkerskrivelser, afdragsordninger eller tilladt henstand har ikke betydning for modregningstidspunktet. Det står i gældsinddrivelseslovens § 9, stk. 1.
Tabellen viser oplysninger om stiftelsesdato, periode, forfaldsdato og sidste rettidige betalingsdato for gældstypen Misligholdt studielån, der er modtaget fra den 1. september 2013.