Misligholdt studielån 6

Tabel for gældstypen Misligholdt studielån 6

Udbetaling Danmark og Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har lavet fejlrettelser i oplysninger i en del af de studielån, som er til inddrivelse hos Gældsstyrelsen. Det betyder, at dine gældsposter, der vedrører studielån fra Udbetaling Danmark, kan se anderledes ud i breve og afgørelser, der sendes fra Gældsstyrelsen fra den 22. september 2021, end i breve og afgørelser, som du tidligere har modtaget.

Nedenfor kan du se, hvad de rettede datoer er udtryk for.

Stiftelsesdato Periode Forfaldsdato Sidste rettidige betalingsdato

Datoen er udtryk for den dato, den senest godkendte låneplan blev accepteret.

Hvis studielånet er forskudsvis udbetalt, er datoen udtryk for den dato, den senest godkendte låneplan blev accepteret, fra den seneste uddannelsesperiode.

Datoerne er udtryk for datoen for den første låneudbetaling (dispositionsdatoen) og den sidste dag i måneden, hvor uddannelsesperioden ophører.

Hvis studielånet er forskudsvis udbetalt, er perioden udtryk for datoen for accept af den senest godkendte låneplan, fra den seneste uddannelsesperiode.

Den dag hvor lånet er opsagt, og hvor hele lånet skulle betales ifølge lånebetingelserne. Den dag hvor lånet er opsagt, og hvor hele lånet skulle betales ifølge lånebetingelserne.
I visse tilfælde har Udbetaling Danmark sammenlagt flere studielån i én gældspost. I dette tilfælde er oplysningerne udtryk for datoerne tilknyttet til det seneste studielån.

Da Udbetaling Danmark kun har kunnet rette oplysninger i en del af de misligholdte studielån, som er til inddrivelse hos Gældsstyrelsen, kan der fortsat være mulighed for, at én eller flere registrerede datooplysninger afviger fra den betegnelse, som datoerne har i Gældsstyrelsens skriftlige meddelelser og afgørelser.

Nedenfor kan du se, hvad de ikke-rettede datoer er udtryk for.

Tabel for gældstypen Misligholdt studielån 6 - modtaget før 1. september 2013

Stiftelsesdato Periode Forfaldsdato Sidste rettidige betalingsdato
Den dag hvor lånet er opsagt, og hvor hele lånet skulle betales ifølge lånebetingelserne. Den dag hvor lånet er opsagt, og hvor hele lånet skulle betales ifølge lånebetingelserne. Den dag hvor lånet er opsagt, og hvor hele lånet skulle betales ifølge lånebetingelserne. Korrekt dato
Tabellen viser oplysninger om stiftelsesdato, periode, forfaldsdato og sidste rettidige betalingsdato for gældstypen Misligholdt studielån 6, der er modtaget før den 1. september 2013.

Tabel for gældstypen Misligholdt studielån - modtaget fra 1. september 2013

Stiftelsesdato Periode Forfaldsdato Sidste rettidige betalingsdato
Den dag hvor det første afdrag af studiegælden skulle betales. Den dag hvor det første afdrag af studiegælden skulle betales. Den dag hvor det første afdrag af studiegælden skulle betales. Den dag hvor det første afdrag af studiegælden skulle betales.
Vi har undersøgt Statens Administrations opkrævningspraksis og har i den forbindelse fået bekræftet, at Statens Administration ikke sender studiegæld til inddrivelse hos Gældstyrelsen, før studiegælden er opsagt. Vi har derfor vurderet, at den tidsmæssige betingelse for at anvende disse krav til modregning på nuværende tidspunkt er indtrådt. Udskydelser af betalingsfristen i forbindelse med rykkerskrivelser, afdragsordninger eller tilladt henstand har ikke betydning for modregningstidspunktet. Det står i gældsinddrivelseslovens § 9, stk. 1.
Tabellen viser oplysninger om stiftelsesdato, periode, forfaldsdato og sidste rettidige betalingsdato for gældstypen Misligholdt studielån, der er modtaget fra den 1. september 2013.