Medielicens

Tabel for gældstypen Medielicens

Stiftelsesdato Periode Forfaldsdato Sidste rettidige betalingsdato
Datoen er udtryk for den dag, hvor fakturaen er udstedt. Korrekt periode Datoen er udtryk for den dag, hvor fakturaen er udstedt. Datoen er udtryk for den dag, hvor fakturaen er udstedt.
Vi har undersøgt Danmarks Radios opkrævningspraksis og har i den forbindelse fået bekræftet, at Danmarks Radio ikke sender fordringer til inddrivelse hos Gældsstyrelsen, før udløbet af den betalingsfrist, der er blevet angivet til dig. Vi har derfor vurderet, at den tidsmæssige betingelse for at anvende disse krav til modregning på nuværende tidspunkt er indtrådt. Udskydelser af betalingsfristen i forbindelse med rykkerskrivelser, afdragsordninger eller tilladt henstand har ikke betydning for modregningstidspunktet. Det står i gældsinddrivelseslovens § 9, stk. 1
Tabellen viser oplysninger om stiftelsesdato, periode, forfaldsdato og sidste rettidige betalingsdato for gældstypen Medielicens.