Konfiskationsgæld, politiet

Tabel for gældstypen Konfiskationsgæld, politiet - rettede datoer

Stiftelsesdato Periode Forfaldsdato Sidste rettidige betalingsdato

Politiet har lavet fejlrettelser i datooplysningerne i en del af den konfiskationsgæld, som er til inddrivelse hos Gældsstyrelsen. Dette betyder, at dine gældsposter, der vedrører konfiskationsgæld fra politiet, kan se anderledes ud i breve og afgørelser, der sendes fra Gældsstyrelsen fra den 16. marts 2021, end i breve og afgørelser, som du tidligere har modtaget.

Nedenfor kan du se, hvad de rettede datoer er udtryk for.

Datoen er udtryk for den dag, hvor gælden enten blev vedtaget eller fastslået ved dom. Der er ikke angivet en periode. Datoen er udtryk for den dag, hvor gælden enten blev vedtaget eller fastslået ved dom.

Datoen er udtryk for en dato fastsat af politiet i forbindelse med udsendelse af en skrivelse (fx opkrævningsskrivelse).

Hvis gælden har været omfattet af en afdragsordning, er datoen udtryk for den første i måneden efter det sidste afdrag, som ikke blev betalt.

Hvis gælden har været omfattet af en henstandsaftale, er datoen udtryk for betalingsfristen i aftalen.

Hvis du har bedt om at få gælden sendt til inddrivelse, er datoen udtryk for den tidligere kommunikerede betalingsfrist eller datoen for Gældsstyrelsens modtagelse af gælden.

Da politiet kun har kunnet rette oplysningerne i en del af den konfiskationsgæld, som er til inddrivelse hos Gældsstyrelsen, kan der fortsat være mulighed, at én eller flere registrerede datooplysninger afviger fra den betegnelse, som datoerne har i Gældsstyrelsens skriftlige meddelelser og afgørelser.

Nedenfor kan du se, hvad de ikke-rettede datoer er udtryk for.

Tabel for konfiskationsbeløb modtaget før 1. september 2013

Stiftelsesdato Periode Forfaldsdato Sidste rettidige betalingsdato
Datoen er udtryk for den dag, hvor konfiskationsbeløbet enten blev vedtaget eller fastslået ved dom. Datoen er udtryk for den dag, hvor konfiskationsbeløbet enten blev vedtaget eller fastslået ved dom. Datoen er udtryk for den dag, hvor konfiskationsbeløbet enten blev vedtaget eller fastslået ved dom. Datoen er udtryk for den dag, hvor konfiskationsbeløbet enten blev vedtaget eller fastslået ved dom.

Tabel for konfiskationsbeløb modtaget fra 1. september 2013

Stiftelsesdato Periode Forfaldsdato Sidste rettidige betalingsdato
Datoen er udtryk for den dag, hvor konfiskationsbeløbet enten blev vedtaget eller fastslået ved dom. Datoen er udtryk for den dag, hvor konfiskationsbeløbet enten blev vedtaget eller fastslået ved dom. Datoen er udtryk for en dato fastsat af politiet i forbindelse med udsendelse af en skrivelse (fx opkrævningsskrivelse). Datoen er udtryk for en dato fastsat af politiet i forbindelse med udsendelse af en skrivelse (fx opkrævningsskrivelse).