Boligsikringskrav

Tabel for gældstypen Boligsikringskrav – efterreguleringskrav – Udbetaling Danmark

Stiftelsesdato Periode Forfaldsdato Sidste rettidige betalingsdato

Du har fået udbetalt boligsikring i år 2016 eller tidligere (”støtteåret”):
Datoen er udtryk for den dag, hvor Udbetaling Danmark har truffet afgørelse om efterregulering.

Du har fået udbetalt boligsikring i år 2017 (”støtteåret”):
1. maj i året efter støtteåret.

Du har fået udbetalt boligsikring i år 2018 eller senere (”støtteåret”):
1. januar i året efter støtteåret.

Datoen er udtryk for henholdsvis den første og sidste dag i det år, du har fået udbetalt boligsikring, der er blevet efterreguleret af Udbetaling Danmark (støtteåret).

Du har fået udbetalt boligsikring i år 2016 eller tidligere (”støtteåret”):
Datoen er udtryk for den 1. dag i måneden efter, at Udbetaling Danmark har sendt en opkrævning for efterreguleringskravet.

Du har fået udbetalt boligsikring i år 2017 eller 2018 (”støtteåret”):
1. maj i året efter støtteåret.

Du har fået udbetalt boligsikring i år 2019 eller senere (”støtteåret”):
Datoen er udtryk for dagen, hvor den årsopgørelse, som efterreguleringskravet er fastsat på baggrund af, er tilgængelig for Udbetaling Danmark.

Du har fået udbetalt boligsikring i år 2018 eller tidligere (”støtteåret”):
Datoen er oftest udtryk for den 1. hverdag i måneden efter, at Udbetaling Danmark har sendt en opkrævning for efterreguleringskravet.
Datoen kan dog også være udtryk for en anden dato, f.eks. den 10. eller den sidste i måneden efter, at Udbetaling Danmark har sendt en opkrævning for efterreguleringskravet.
Datoen er i alle tilfælde sammenfaldende med den betalingsfrist, Udbetaling Danmark har fastsat i opkrævningsskrivelsen.

Du har fået udbetalt boligsikring i år 2019 eller frem (”støtteåret”):
Datoen er udtryk for den betalingsfrist, der senest er kommunikeret til dig fra Udbetaling Danmark.

Vi har vurderet, at den tidsmæssige betingelse for at anvende disse krav til modregning er indtrådt, da gæld vedrørende efterreguleringskrav først sendes til inddrivelse af Udbetaling Danmark, når betalingsfristen er overskredet.