Misligholdt FM-krav - Afbrudskrav

Misligholdt FM-krav - Afbrudskrav - modtaget før 1. september 2013

Stiftelsesdato Periode Forfaldsdato Sidste rettidige betalingsdato
1. januar i støtteåret Korrekt periode 1. januar i støtteåret 1. januar i støtteåret

Misligholdt FM-krav - Afbrudskrav - modtaget fra 1. september 2013

Stiftelsesdato Periode Forfaldsdato Sidste rettidige betalingsdato
Datoen er udtryk for den dag, hvor brevet med krav om tilbagebetalingen af uddannelsesstøtten er sendt. Korrekt periode Datoen er udtryk for den dag, hvor brevet med krav om tilbagebetalingen af uddannelsesstøtten er sendt. Korrekt dato
Vi har undersøgt Statens Administrations opkrævningspraksis og har i den forbindelse fået bekræftet, at Statens Administration ikke sender studiegæld til inddrivelse hos Gældstyrelsen, før studiegælden er opsagt. Vi har derfor vurderet, at den tidsmæssige betingelse for at anvende disse krav til modregning på nuværende tidspunkt er indtrådt. Udskydelser af betalingsfristen i forbindelse med rykkerskrivelser, afdragsordninger eller tilladt henstand har ikke betydning for modregningstidspunktet. Det står i gældsinddrivelseslovens § 9, stk. 1.