Arbejdsmarkedsbidrag

Arbejdsmarkedsbidrag - modtaget før 1. september 2013

Stiftelsesdato Periode Forfaldsdato Sidste rettidige betalingsdato
Datoen er udtryk for den sidste dag i afregningsperioden  Korrekt periode  Datoen er udtryk for en dato i den periode, hvor kravet blev overført til inddrivelsessystemet EFI  Korrekt dato

Arbejdsmarkedsbidrag - modtaget efter 1. september 2013

Stiftelsesdato Periode Forfaldsdato Sidste rettidige betalingsdato
Datoen er udtryk for den sidste dag i afregningsperioden  Korrekt periode  Hvis kravet beror på en ordinær angivelse er datoen korrekt.

Hvis kravet bygger på en ordinær angivelse er datoen korrekt.

Hvis kravet beror på en foreløbig fastsættelse, er datoen udtryk for den betalingsdato, der blev oplyst i den foreløbige fastsættelse