Flytning af gældsposter til nyt inddrivelsessystem

Gældsstyrelsen har taget et nyt inddrivelsessystem i brug. I den forbindelse flytter vi løbende gældsposter fra vores gamle inddrivelsessystem til det nye inddrivelsessystem.

Når en offentlig myndighed sender din gæld til inddrivelse hos Gældsstyrelsen, får vi en række oplysninger om gælden, herunder gældens beløb, periode, stiftelsesdato, forfaldsdato og sidste rettidige betalingsdato. Vi bruger nogle af oplysningerne til at beskrive gælden i breve og afgørelser til dig. Vi bruger derudover nogle af oplysningerne til at kontrollere om betingelserne for at inddrive gælden er opfyldt. For alle de gældsposter, som flyttes til det nye inddrivelsessystem, har vi vurderet, at betingelserne for at inddrive gælden er opfyldt.

Nogle gældsposter er i vores gamle inddrivelsessystem blevet modtaget og registreret med forkerte datooplysninger. Disse oplysninger vil blive rettet i takt med, at gældsposterne flyttes til det nye inddrivelsessystem.

Rettelse af data for gældsposter vedrørende medielicens, rykkergebyrer og kontrolafgifter fra DSB

Vi har flyttet følgende til det nye inddrivelsessystem:

 • gældsposter, der vedrører medielicens og tilhørende rykkergebyrer, der er modtaget til inddrivelse i perioden fra og med den 1. september 2013 til og med den 31. december 2017. Der er for disse gældsposter foretaget en rettelse af de registrerede datooplysninger.
 • gældsposter, der vedrører kontrolafgifter fra DSB, der er modtaget til inddrivelse i perioden fra og med den 1. september 2017 til og med den 13. februar 2019. Der er for disse gældsposter foretaget en rettelse af de registrerede stamdataoplysninger.

Rettelserne betyder, at dine gældsposter, der vedrører medielicens, rykkergebyrer og kontrolafgifter fra DSB, kan se anderledes ud i breve og afgørelser, der sendes fra Gældsstyrelsens nye inddrivelsessystem, end i breve og afgørelser, som du tidligere har modtaget.

Nedenfor kan du se, hvad vi i det nye inddrivelsessystem har registreret om gældens periode, stiftelsesdato, forfaldsdato, sidste rettidige betalingsdato og beskrivelse.

 • Registreringer for gældsposter, der vedrører medielicens

  Periode

  Licens betales oftest for en periode på et halvt år eller en måned, men i nogle tilfælde kan perioden være en anden. Vi har registreret den periode, som gælden vedrører. Datoerne er ikke ændret.

  Stiftelsesdato

  Stiftelsesdatoen er den dag, hvor gælden opstår. Medielicens opstår den første dag i den periode, som licensgælden vedrører. Hvis du har afmeldt dig licens og er blevet tilmeldt igen inden for 3 måneder, gælder der dog særlige regler, og gælden stiftes da på dagen for gentilmeldingen. I nogle tilfælde har Danmarks Radio oplyst en forkert dato, der kan ligge før eller efter den faktiske stiftelsesdato. Vi har registreret den første dag i den periode, som licenskravet vedrører. Hvis gælden vedrører en periode, hvor du blev gentilmeldt licenspligten, har vi i stedet registreret datoen for gentilmeldingen.

  Forfaldsdato og sidste rettidige betalingsdato

  Licens kan tidligst kræves betalt den første bankdag i den periode, som licensgælden vedrører. I nogle tilfælde har Danmarks Radio oplyst en betalingsfrist, der ligger før den første bankdag i licensperioden. I de tilfælde har vi valgt at registrere den dato, hvor kravet faktisk kunne kræves betalt.

  Vi har derfor registreret den seneste af følgende datoer:

  • Den betalingsdato, der var fastsat i opkrævningen fra Danmarks Radio
  • Den første bankdag i den periode, som licensgælden vedrører.
 • Registreringer for gældsposter, der vedrører rykkergebyrer
  • Periode: Da rykkergebyrer stiftes én dag, har gebyret ikke en korrekt periode. Vi har ikke registreret en periode i vores nye inddrivelsessystem.
  • Stiftelsesdato: Stiftelsesdatoen er den dag, hvor gælden opstår. Et rykkergebyr opstår, når Danmarks Radio sender en rykkerskrivelse. Vi har registreret den dag, hvor gælden opstod. Datoen er ikke ændret.
  • Forfaldsdato og sidste rettidige betalingsdato: Danmarks Radio fastsætter en betalingsdato i opkrævningsfakturaen. I vores gamle inddrivelsessystem, var der registreret en forkert dato. Vi har registreret den betalingsdato, der var fastsat i opkrævningsfakturaen fra Danmarks Radio.
  • Et rykkergebyr opstår, når Danmarks Radio sender dig en rykker for betaling af medielicens for en bestemt periode. I vores gamle inddrivelsessystem var rykkergebyrerne fra Danmarks Radio modtaget uden oplysning om den licensgæld, som gebyret vedrører. Ved flytning af gæld til vores nye inddrivelsessystem har vi tilføjet oplysning om den gæld på medielicens, som rykkergebyret vedrører, hvis denne gældspost også er under inddrivelse. Rykkergebyret kan derfor i dag vises i vores gældsopgørelser under den medielicens, som gebyret vedrører.
 • Registreringer for gældsposter, der vedrører kontrolafgifter fra DSB
  • Periode: Da kontrolafgifter fra DSB stiftes én dag, har gebyret ikke en korrekt periode. Vi har ikke registreret en periode i vores nye inddrivelsessystem.
  • Forfaldsdato: DSB har tidligere angivet forfaldsdatoen som datoen for kontrolafgiftens udstedelse tillagt 14 dage. Kontrolafgifter fra DSB kan kræves betalt den dag, kontrolafgiften udstedes. Vi har derfor registreret forfaldsdatoen med samme dato som kontrolafgiftens udstedelsesdato.
  • Sidste rettidige betalingsdato: DSB’s kontrolafgifter har en fortrykt betalingsfrist på 14 dage fra kontrolafgiftens udstedelse. I vores gamle inddrivelsessystem var der registreret en forkert dato. Vi har derfor registreret den sidste rettidige betalingsdato som 14 dage fra kontrolafgiftens udstedelse. Der kan dog være tilfælde, hvor DSB konkret har kommunikeret en længere betalingsfrist end den, der fremgår af selve kontrolafgiften. Dette kan være i tilfælde, hvor du har klaget, har fået henstand eller indgået en afdragsordning.
  • Beskrivelsesfeltet: DSB har ikke tidligere angivet kontrolafgiftsnummeret for den enkelte kontrolafgift. Dine gældsposter, der vedrører kontrolafgifter fra DSB, har nu fået tilføjet det kontrolafgiftsnummer, der relaterer sig til den pågældende kontrolafgift. Du vil derfor opleve, at kontrolafgiftsnummeret fremgår i breve og afgørelser, der sendes fra Gældsstyrelsens nye inddrivelsessystem.

Hvis der er spørgsmål

Hvis du har spørgsmål til oplysningerne ovenfor, eller hvis du ønsker oplyst hvilke af dine gældsposter, der er flyttet til vores nye inddrivelsessystem, kan du kontakte os på telefon 70 15 73 04. Du kan finde flere kontaktinformationer på vores kontaktside.