Flytning af gældsposter til nyt inddrivelsessystem

Gældsstyrelsen har fået nyt IT-system

Gældsstyrelsen har taget et nyt inddrivelsessystem i brug. I den forbindelse flytter vi løbende gældsposter fra vores gamle inddrivelsessystem til det nye inddrivelsessystem.

Når en fordringshaver sender gæld til inddrivelse hos Gældsstyrelsen, får vi en række oplysninger om gælden, herunder gældens beløb, periode, stiftelsesdato, forfaldsdato og sidste rettidige betalingsdato. Vi bruger nogle af oplysningerne til at beskrive gælden i breve og afgørelser til dig. Vi bruger derudover nogle af oplysningerne til at kontrollere om betingelserne for at inddrive gælden er opfyldt. For alle de gældsposter, som flyttes til det nye inddrivelsessystem, har vi vurderet, at betingelserne for at inddrive gælden er opfyldt.

Rettelse af data for gældsposter vedrørende medielicens og rykkergebyrer

Nogle gældsposter er i vores gamle inddrivelsessystem blevet modtaget og registreret med forkerte datooplysninger. Disse oplysninger vil blive rettet i takt med, at gældsposterne flyttes til det nye inddrivelsessystem.

Vi har flyttet en række gældsposter, der vedrører medielicens og tilhørende rykkergebyrer, til det nye inddrivelsessystem. Det drejer sig om:

  • gældsposter, der er modtaget til inddrivelse i perioden fra og med den 1. september 2013 til og med den 31. december 2017. Der er for disse gældsposter foretaget en rettelse af de registrerede datooplysninger. 

De rettelser, der er foretaget, betyder, at dine gældsposter, der vedrører medielicens og rykkergebyrer, kan se anderledes ud i breve og afgørelser, der sendes fra Gældsstyrelsens nye inddrivelsessystem, end i breve og afgørelser, som du tidligere har modtaget.

Nedenfor kan du se, hvad vi i det nye inddrivelsessystem har registreret som gældens periode, stiftelsesdato, forfaldsdato og sidste rettidige betalingsdato.

For gældsposter, der vedrører medielicens, har vi registreret følgende i vores nye inddrivelsessystem:

  • Periode: Licens betales oftest for en periode på et halvt år eller en måned, men i nogle tilfælde kan perioden være en anden. Vi har registreret den periode, som gælden vedrører. Datoerne er ikke ændret.
  • Stiftelsesdato: Stiftelsesdatoen er den dag, hvor gælden opstår. Medielicens opstår den første dag i den periode, som licensgælden vedrører. Hvis du har afmeldt dig licens og er blevet tilmeldt igen inden for 3 måneder, gælder der dog særlige regler, og gælden stiftes da på dagen for gentilmeldingen. I nogle tilfælde har Danmarks Radio oplyst en forkert dato, der kan ligge før eller efter den faktiske stiftelsesdato. Vi har registreret den første dag i den periode, som licenskravet vedrører. Hvis gælden vedrører en periode, hvor du blev gentilmeldt licenspligten, har vi i stedet registreret datoen for gentilmeldingen.
  • Forfaldsdato og sidste rettidige betalingsdato: Licens kan tidligst kræves betalt den første bankdag i den periode, som licensgælden vedrører. I nogle tilfælde har Danmarks Radio oplyst en betalingsfrist, der ligger før den første bankdag i licensperioden. I de tilfælde har vi valgt at registrere den dato, hvor kravet faktisk kunne kræves betalt. Vi har derfor registreret den seneste af følgende datoer 1) den betalingsdato, der var fastsat i opkrævningen fra Danmarks Radio, og 2) den første bankdag i den periode, som licensgælden vedrører.

For gældsposter, der vedrører rykkergebyrer, har vi registreret følgende i vores nye inddrivelsessystem:

  • Periode: Da rykkergebyrer stiftes én dag, har gebyret ikke en korrekt periode. Vi har ikke registreret en periode i vores nye inddrivelsessystem.
  • Stiftelsesdato: Stiftelsesdatoen er den dag, hvor gælden opstår. Et rykkergebyr opstår, når Danmarks Radio sender en rykkerskrivelse. Vi har registreret den dag, hvor gælden opstod. Datoen er ikke ændret.
  • Forfaldsdato og sidste rettidige betalingsdato: Danmarks Radio fastsætter en betalingsdato i opkrævningsfakturaen. I vores gamle inddrivelsessystem, var der registreret en forkert dato. Vi har registreret den betalingsdato, der var fastsat i opkrævningsfakturaen fra Danmarks Radio.
  • Et rykkergebyr opstår, når Danmarks Radio sender dig en rykker for betaling af medielicens for en bestemt periode. I vores gamle inddrivelsessystem var rykkergebyrerne fra Danmarks Radio modtaget uden oplysning om den licensgæld, som gebyret vedrører. Ved flytning af gæld til vores nye inddrivelsessystem har vi tilføjet oplysning om den gæld på medielicens, som rykkergebyret vedrører, hvis denne gældspost også er under inddrivelse. Rykkergebyret kan derfor i dag vises i vores gældsopgørelser under den medielicens, som gebyret vedrører.

Hvis der er spørgsmål

Hvis du har spørgsmål til oplysningerne ovenfor, eller hvis du ønsker oplyst hvilke af dine gældsposter, der er flyttet til vores nye inddrivelsessystem, kan du kontakte os på telefon 72 22 27 89.