Vi vurderer, om gæld skal afskrives

Vi vurderer løbende, om gæld skal afskrives. Det er en integreret del af vores lovbestemte inddrivelsesarbejde. Hvis vi afskriver din gæld, betyder det, at du ikke længere skylder beløbet.

Hvis vi afskriver din gæld, skriver vi til dig om det.

Ofte stillede spørgsmål om afskrivning af gæld

 • Hvornår kan I afskrive gæld?

  Vi kan afskrive gæld:

  • når vi behandler konkurser, tvangsopløsninger, rekonstruktioner og behandling af dødsboer
  • når vi behandler gældssaneringssager, ansøgninger om eftergivelse og som følge af forældelsesreglerne
  • hvis vi vurderer, at det vil være åbenbart formålsløst eller uforholdsmæssigt omkostningsfuldt at fortsætte inddrivelsen af gælden.

   

  Åbenbar formålsløs inddrivelse drejer sig om situationer, hvor en borger er i en situation, som betyder, at gælden aldrig vil kunne blive betalt.

  Uforholdsmæssig omkostningsfuld inddrivelse betyder, at udgifterne ved at inddrive gælden, ikke står mål med det beløb, der kan inddrives – uafhængig af borgeren eller virksomhedens økonomiske situation.

 • Indgår min ægtefælles/samlevers økonomi i vurderingen af afskrivning?

  Ja. Når vi vurderer om gæld skal afskrives, undersøger vi hele husstandens økonomi.
  Det betyder, at vi også behandler din ægtefælles/samlevers personlige oplysninger.

  Du kan læse om vores behandling af personoplysninger på siden Privatlivspolitik.

Du kan læse mere om reglerne i Den juridiske vejledning, afsnit G.A.3.1.8 Afskrivning og bortfald af fordringer som du finder på skat.dk/juridiskvejledning.