Vi kan tilbageholde en del af din indkomst

Hvis du ikke betaler din gæld inden for betalingsfristen, kan vi foretage lønindeholdelse.

Lønindeholdelse betyder, at vi kan tilbageholde en del af din indkomst fx løn eller dagpenge og bruge dette beløb til at betale din gæld.

Når vi lønindeholder i din indkomst, forhøjes trækprocenten på dit skattekort, og du får derfor mindre udbetalt, end du ellers ville have fået.

Lønindeholdelse betyder, at vi kan tilbageholde en del af din indkomst fx løn eller dagpenge og bruge dette beløb til at betale din gæld.

Inden vi træffer afgørelse om lønindeholdelse, vil vi skrive til dig og oplyse om:

  • hvor stor en procentdel vi vil lønindeholde
  • regelgrundlaget
  • klageadgang mv.

Hvis vi træffer afgørelse om lønindeholdelse, koster det 300 kr. i gebyr.

Du kan læse mere om reglerne om lønindeholdelse i Den juridiske vejledning, afsnit G.A.3.1.2. Lønindeholdelse, som du finder på skat.dk/juridiskvejledning.