Eftergivelse og gældssanering

Ansøg om eftergivelse af skyldige beløb til det offentlige

For at få eftergivet din gæld helt eller delvist, skal din gæld være så stor, at du ikke er i stand til at betale den, og du har heller ikke inden for de nærmeste år udsigt til at kunne betale den.

Gældsstyrelsen vurderer dine indtægter, dine udgifter, hvad du ejer og din gæld. Gældens alder, måden den er opstået på og afviklingen indtil nu har også indflydelse på vurderingen.

Du finder en vejledning til at ansøge om eftergivelse på nederst på blanketten: Ansøg om eftergivelse af skyldige beløb til det offentlige (nr. 51.005).

 

Gæld til private kreditorer

Er en væsentlig del af din gæld til private kreditorer (fx bank, finansieringsselskab, kontokort), vil du normalt blive henvist til at søge gældssanering gennem skifteretten.

I skifteretten har du mulighed for at få en samlet ordning med alle kreditorer. Du kan også selv kontakte dine kreditorer for at få en samlet ordning.

For supplerende juridisk information, se Den juridiske vejledning.