Ansøgning om eftergivelse af skyldige beløb til det offentlige

Kan jeg få eftergivet min gæld?

For at du kan få eftergivet gæld til det offentlige, skal din gæld være så stor, at der ikke er udsigt til, at du kan betale den. Derudover skal dine forhold og omstændighederne i øvrigt tale for en eftergivelse. Det betyder, at gældens alder, omstændighederne ved pådragelsen og dens hidtidige afvikling vil have indflydelse på, om du kan få eftergivet din gæld.

Sådan søger du om at få eftergivet din gæld

Du skal bruge blanketten, når du ønsker at søge om eftergivelse. Du kan downloade blanketten og udfylde den elektronisk.