Publikation

Information til fordringshavere om rykkerindsatsen

Gældsstyrelsen har igangsat næste skridt i genopretningen af en effektiv inddrivelse af danskernes gæld til det offentlige. Mere end 400.000 borgere og virksomheder modtager henover efteråret 2019 og vinteren 2020 et brev, der gør dem opmærksomme på deres gæld og på muligheden for at betale den. Brevet rykker borgere og virksomheder for gæld, der er inddrivelsesparat, og informerer om gæld, der på nuværende tidspunkt ikke er inddrivelsesparat.