Publikation

Inddrivelsen af gæld til det offentlige stiger fortsat

Pr. 1. november 2019 har Gældsstyrelsen inddrevet 7,3 mia. kr. Det er 1 mia. kr. mere end ved samme tid sidste år og 200 mio. kr. mere end provenuet for hele 2018.

Det stigende inddrivelsesprovenu er resultatet af en række målrettede indsatser i Gældsstyrelsen. En væsentlig del af provenuet kommer fra modregning af gæld i udbetalinger fra offentlige myndigheder som fx overskydende skat og børne- og ungeydelse.