Publikation

Inddrivelsen af gæld til det offentlige stiger fortsat

Pr. 1. november 2019 har Gældsstyrelsen inddrevet 7,3 mia. kr. Det er 1 mia. kr. mere end ved samme tid sidste år og 200 mio. kr. mere end provenuet for hele 2018.

Download publikationen
pdf (288,2 KB)

Det stigende inddrivelsesprovenu er resultatet af en række målrettede indsatser i Gældsstyrelsen. En væsentlig del af provenuet kommer fra modregning af gæld i udbetalinger fra offentlige myndigheder som fx overskydende skat og børne- og ungeydelse.