Publikation

Gældsstyrelsens rykkerindsats har indbragt 900 mio. kr.

En målrettet rykkerindsats over for 565.000 borgere og virksomheder med gæld til det offentlige har foreløbigt indbragt ca. 900 mio. kr. Derudover har Gældsstyrelsen indgået betalingsaftaler med knap 24.000 skyldnere.

Gældsstyrelsen igangsatte i 2019 den største rykkerindsats i nyere tid rettet mod
borgere og virksomheder, der har gæld til det offentlige. Formålet er at få borgere
og virksomheder til at afvikle deres gæld.